top of page
AKTUÁLNĚ

PODKOVÁŘSKÝ KURS K 2023/3

Měník - 7.5.2023

PODKOVÁŘSKÁ UČEBNÍ PRAXE

Měník - 11.5.2023

Praktické podkování koní

PODKOVÁŘSKÁ UČEBNÍ PRAXE

Měník - 2.6.2023

Korektury bosých kopyt

Podkovářská škola s.r.o. reprezentuje podkovářskou výuku zdravé fyziologické úpravy a podkování kopyt, čehož může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, při striktním dodržování a odborném využívání zásadních principů jako je přirozený úhel kopyta, respektování přirozené osy spěnky kopyta, lateromediální rovnováhy končetiny koně a další.

Hlavním cílem Podkovářské školy s.r.o. je kvalitní vzdělávání podkovářů v rámci rozvoje kvality podkovářského řemesla v České republice.  Hlavní náplní jsou od roku 2010 dvouleté podkovářské kursy pro dospělé účastníky v rámci celoživotního vzdělávání, které svou náplní odpovídají Národní soustavy kvalifikací, konkrétně profesním kvalifikacím Pomocník podkováře (41-039-E),  Europodkovář (41-031-H) a Podkovář specialista (41-040-M).

PODKOVÁŘSKÝ KURS I 2021/24

Závěrečný kurs

Měník - 3.6.2023

PODKOVÁŘSKÝ KURS K 2023/4

Měník - 4.6.2023

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM PODKOVÁŘSTVÍ 2023
JAK SE STÁT PODKOVÁŘEM

V rámci Evropské unie vzniklo nové zařazení veškerých řemesel do Evropského rámce kvalifikací (EQF). I v České republice byly v rámci Národní soustavy kvalifikací vytvořeny pro jednotlivá povolání kvalifikační a hodnotící standardy, na podkladě, kterých vznikly i nové Rámcově vzdělávací programy pro školy a učiliště. Doposud byl pracovně zařazen podkovář pouze okrajově do černého řemesla zemědělských a uměleckých kovářů. V nové zemědělské soustavě našlo povolání podkovář svoji kategorii a bylo ustanoveno jako samostatné povolání. V současné době je možné získat vzdělání podkováře několika způsoby.........

                                                                                         .........více informací.........

KDO MŮŽE VYKONÁVAT PODKOVÁŘSKOU PRAXI

ZÁVĚR PRÁVNÍHO STANOVISKA PO VYHODNOCENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO VÝKON PROFESE PODKOVÁŘE

 

Výkon profese Podkováře lze na území ČR vykonávat pouze na základě živnostenského oprávnění, a to jako řemeslnou živnost, za základě dosažení některé z profesních kvalifikací registrovaných v Národní soustavě kvalifikací, tj.:

  • Podkovář a zemědělský kovář (kód: 41-54-H/01) – učební obor

  • Podkovář (kód: 41-99-H/02) – učební obor

  • Europodkovář (kód: 41-031-H) – profesní kvalifikace

  • Podkovář specialista (kód: 41-040-M) – profesní kvalifikace

získaných na buď základě absolvování příslušného studijního oboru na střední škole či učilišti, nebo na základě složení zkoušky před autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

                                  .........více informací o odpovědných zástupcích atd......

bottom of page