top of page
CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu s účastí tří partnerských institucí je inovovat studijní plán k odbornému kurzu Podkovář specialista, jehož náplní je učivo nutné ke zvládnutí kvalifikace Podkovář specialista. Kvalifikace Podkovář specialista je nejvyšší možná, jaké lze v podkovářském oboru dosáhnout. V současné době v žádné z partnerských zemí neexistuje možnost absolvovat obdobný kurz.

CÍLE PROJEKTU:

Inovovat studijní plán odborného kurzu Podkovář specialista na základě výsledků projektu "Europodkovář"      (v rámci projektu byly sestaveny a pilotně ověřeny studijní plány pro všechny úrovně kvalifikačních zkoušek). Studijní plán pro úroveň Podkovář specialista nebyl zpracován dostatečně obsáhle, aby absolventi kurzu byli schopni kvalifikační zkoušku splnit a na základě požadavků praxe v rámci EFFA a tyto osnovy sjednotit pro všechny země zapojené do realizovaného projektu.

 

  • Vytvořit kvalitní studijní materiály, založené na praktických kazuistikách, které budou dostupné všem studentům kurzu Podkovář specialista v elektronické formě ve všech jazycích partnerských zemí.

 

  • Zajistit vysokou úroveň kvality výuky kurzu Podkovář specialista na partnerských institucích prostřednictvím vzdělávání pedagogů a nákupu moderního vybavení.

 

 

  • Zřídit platformu pro trvalou spolupráci mezi partnerskými institucemi a dalšími institucemi a osobami, které se věnují výuce a praxi v podkovářském oboru.

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU A JEJICH KONKRÉTNÍ POTŘEBY:

STUDENTI:

  • možnost studovat odborný kurz Podkovář specialista na vzdělávacích institucích v partnerských zemích v dostatečné kvalitě (v současné době není ani v jedné zemi kurz k dispozici)

  • možnost studovat daný obor na vzdělávacích institucích v partnerských zemích za stejných podmínek a využít tak možnost část studia strávit v zahraničí a rozšířit tak svoje možnosti praxe (s využitím stipendijních programů, např. Erasmus+),

  • využívat moderních studijních materiálů, které budou svojí úrovní přizpůsobeny nejvyšší kvalifikaci Podkovář specialista.

 

PEDAGOGOVÉ:

  • možnost zajistit vzdělávání studentů v oboru Podkovář specialista s vysokou úrovní kvality a s využitím nejmodernějších přístupů veterinární medicíny,

  • absence trvalé mezinárodní spolupráce za účelem sjednocení požadavků na výuku a  praxi studentů podkovářských oborů a výměnu zkušeností.

 

ZÁKAZNÍKEM KAŽDÉHO PODKOVÁŘE JE KŮŇ, NIKOLIV JEHO MAJITEL. 

ZNALOSTI A ODBORNÉ DOVEDNOSTI PODKOVÁŘE PŘÍMO OVLIVŇUJÍ KVALITU ŽIVOTA A VÝKONNOST KONĚ.

ELL ŠEDÁ.jpg

Většina problému, kterým podkováři čelí v praxi, je kulhání koně a jeho diagnostika. Lidské oko není schopné do vzdálenosti 10 m vidět odchylky v pohybu v rozsahu např. 6 mm. Z dlouholeté praxe je dokázáno, že téměř 80% pohybových problémů u koní lze řešit podkovářsky. Z tohoto důvodu je u podkováře specialisty nutná znalost a dovednost diagnostikovat kulhání, vyhodnotit jeho příčiny, provést podkovářské ošetření a podkování a vyhodnotit zpětně účinnost provedených opatření.   

 

Ke kvalitní, rychlé a naprosto objektivní diagnostice slouží moderní systém

Equinosis Q s Lameness locator

DSC08916.jpg
DSC08930.jpg
DSC08936.jpg
ELL mírné kulhání.jpg

Zobrazení protokolu s mírným stupněm kulhání levé zadní končetiny. 

ELL před podkováním Silné kulhání.jpg
ELL po podkování.jpg

Zobrazení protokolu se silným stupněm kulhání levé přední končetiny (primární) a obou zadních končetin (sekundární) před podkováním (obr. vlevo) a zlepšený stav po podkování (obr. vpravo).

PROJEKT VYUŽÍVÁ NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE
bottom of page