top of page

Koretina 320/17

664 31 Lelekovice u Brna

Czech republic

PIC: 912561257

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

Komenského 73

041 81 Košice

Slovenská republika

PIC: 998571545

UNIVERSITA VETERINÁRNÉHO LEKÁRSTVA
PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

Žadatelem projektu je Podkovářská škola, s.r.o., která poskytuje vzdělání ve dvouletých kurzech celoživotního vzdělávání, které svojí náplní odpovídají Národní soustavě kvalifikací, konkrétně profesním kvalifikacím Pomocník podkováře (41-039-E) a Europodkovář (41-031-H). Svoji činnost zahájila v roce 2009, z důvodu absolutní absence kvalitního vzdělávání pro podkováře. Jednatel školy, Jindřich Vinčálek, je také akreditovanou osobou pro provádění zkoušek uvedených kvalifikací a také kvalifikace Podkovář specialista (41- 040-M). Akreditace je platná pro Ministerstvo zemědělství ČR a EFFA (European Federation of Farriers Associations).

Kromě kontinuální výuky podkovářů škola organizuje podkovářské semináře a workshopy. Každoročně se jedná o jeden až dva podkovářské semináře (workshopy) se zahraničními lektory a pravidelné menší semináře s lektory z ČR. Aktivní spolupráce probíhá s profesním Živnostenským spolkem podkovářů, Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Veterinární klinikou v Heřmanově Městci.

Požadavky na kvalifikaci Podkovář specialista byly formulovány Sektorovou radou pro zemědělství a ve vzdělávacím projektu Europodkovář (CZ.1.07/3.2.10/02.0047) byly sestaveny pilotní učební osnovy a odzkoušeny pilotní kurzy. Na základě zjištěných skutečností byla Sektorová rada požádána o revizi celé profesní kvalifikace s mnohem vyššími nároky. Pro schválenou revidovanou kvalifikaci doposud studijní plán ani studijní materiály vytvořeny nebyly.

ZAPOJENÍ MEZINÁRODNÍCH PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ DO PROJEKTU

Pracovníci Kliniky koní na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích (Slovensko) se soustředí na patologie koňských končetin a kopyt, její pracovníci proto budou mít na starost tyto oblasti při přípravě studijního plánu i studijních materiálů.

Pracovníci Univerzity veterinárního lékařství v Budapešti (Maďarsko) se soustředí zejména na anatomii, histologii a fyziologii koňských končetin a kopyt.

 

Přínos mezinárodní spolupráce vidíme v rozdílném zaměření jednotlivých institucí - Podkovářská škola s.r.o. je zaměřena na podkovářskou praxi, zatímco pracovníci obou zapojených veterinárních univerzit se soustředí spíše na diagnostiku ortopedických problémů koňských končetin a léčbu.

Istvan Utca 

1078 Budapešť

Maďarsko

PIC: 917811673

ÁLLATOR VOSTUDOMÁNIY EGYETEM
bottom of page