top of page

Fotografie a videa mají velký význam v podkovářské praxi a evidenci koňských pacientů

Fotografie jsou zaměřovány především na tvar kopyt a postoje končetin. Aby fotografie kopyta poskytovaly správné kontinuální informace, je nutné dodržovat určité zásady při focení.

 

Na prvním místě je formát fotografie 4 : 3 vodorovně.

V tomto formátu je kopyto zobrazeno v nejvěrněji, a je to formát, který lze bez dalších úprav publikovat. Další podmínkou je focení ve všech třech rovinách (frontální, sagitální a horizontální) se zaměřením kolmo na střed foceného kopyta. Každý stupeň odchylky od kolmého středového zaměření způsobí tvarovou deformaci kopyta na fotografii, což znemožňuje objektivně posoudit správnost podkování a změny tvaru kopyt v období intervalu podkování. Důležitá je také projekční vzdálenost, která je u focení kopyt optimální mezi 50 – 70 cm v závislosti na použitém objektivu. Optimální objektivy na focení kopyt jsou s ohniskovou vzdáleností 50 – 100 mm, protože nejméně zkreslují tvar foceného objektu. Takto kvalitně pořízené fotografie slouží podkováři především jako orientace při hodnocení správnosti podkování ve vztahu ke změně tvaru, rovnováhy kopyt a pohybu končetin. Je možné je využít v kazuistikách a vzdělávacích programech. V evidenci podkovaných koní slouží podkovářům jako významný prokazatelný materiál v eventuálních sporech s majiteli nebo chovateli ohledně zdraví koní.

Videozáznamy

Tak jako fotografie hodnotí především stacionární tvar kopyt a postavení končetin, videa jsou zaměřena především na vyhodnocování pohybu končetin a došlapu kopyt na povrch. I v kroku, ale hlavně v klusu nejsou jemné anomálie pohybu koňských končetin a došlapu kopyt okem postřehnutelné.

 

Proto je v některých případech pro podkováře velmi důležité shlédnout před úpravou kopyt a podkováním videozáznam pohybu a došlapu končetin ve frontální a sagitální rovině ve zpomaleném režimu. Naskýtají se dvě možnosti, jak dosáhnout zpomalené videosekvence. Některé fotoaparáty a většina kvalitnějších mobilních telefonů už mají režim nahrávání videa slow motion. V tomto režimu jsou nahrávána videa 120 – 300 snímků/sec, což při normálním přehrávání znamená zpomalení 4 – 10x. Pokud není k dispozici režim slow motion, je možné video zpomalit v počítači v některém programu na zpracování videí. Je velmi vhodné porovnání videa před a po podkování, a tak přesně zkontrolovat výsledky provedených podkovářských opatření v jednotlivých fázích pohybu končetin. Získaná videa jsou opět výborným prostředkem na kontrolu kvality podkovářské práce a správnosti volby podkovářských opatření. Mohou rovněž sloužit jako doplnění odborných kazuistik, nebo prezentací v rámci vzdělávání podkovářů.

bottom of page