top of page

5.5. Podkovářská diagnostika - Vyšetření přístrojem Lameness locator, Autor: Ing. Jindřich Vinčálek

Vyšetření přístrojem Lameness locator
ELL ŠEDÁ.jpg
DSC08916.jpg
DSC08930.jpg
DSC08936.jpg
ELL mírné kulhání.jpg

Zobrazení protokolu s mírným stupněm kulhání levé zadní končetiny. 

Většina problému, kterým podkováři čelí v praxi, je kulhání koně a jeho diagnostika. Lidské oko není schopné do vzdálenosti 10 m vidět odchylky v pohybu v rozsahu např. 6 mm. Z dlouholeté praxe je dokázáno, že téměř 80% pohybových problémů u koní lze řešit podkovářsky. Z tohoto důvodu je u podkováře specialisty nutná znalost a dovednost diagnostikovat kulhání, vyhodnotit jeho příčiny, provést podkovářské ošetření a podkování a vyhodnotit zpětně účinnost provedených opatření.   

 

Ke kvalitní, rychlé a naprosto objektivní diagnostice slouží moderní systém

Equinosis Q s Lameness locator

Tvůrcem přístroje a systému je pan Kevin G. Keegan, DVM, MS, DACVS, vynálezce a zakladatel společnosti Equinosis v Columbii - Missouri.

Co je systém Equinosis a Lameness locator ?

Přístroj Equinosis Q s Lameness locator je moderní veterinární diagnostický systém využívaný k objektivnímu měření pohybu koně a jeho odchylek. Pokud chceme vyšetřit kulhání u koně, je nutné zaměřit se na to nejdůležitější – analýzu pohybu.

 

Systém poskytuje okamžitou analýzu, která vyhodnotí, zda kůň kulhá, závažnost bolestivosti, končetinu nebo končetiny, kterých se to týká a fázi pohybu končetiny, ve které je bolest nejvýraznější. 

Co obsahuje systém Equinosis a Lameness locator ?

Systém je uložen v kazetovém pouzdře a obsahuje: tablet se systémem Lameness locator, dvě sady senzorů (hlavový, pánevní a na pravou končetinu) a jeden senzor pro jezdce, USB anténu pro připojení senzorů na koních a sběr dat o pohybu, magnety pro aktivaci senzorů a systému Lameness Locator, obal pro připevnění senzoru na končetinu a týl hlavy, klipy a podložky pro připevnění pánevního senzoru a nabíjecí stanice pro tablet a senzory.

 

Jak funguje systém Equinosis a Lameness locator ? 

ELL je přenosný a určený pro práci v terénu. Bezdrátové snímače a tablety s palubní analýzou umožňují použití všude tam, kde se provádí vyšetření kulhání koně.

 

Po aktivaci a tabletu a senzorů se připevní senzory na koně, popř. jezdce. Koně poté předvádíme na rovných liniích nebo na kruhu.

 

Instrumentace je rychlá (trvá cca 2 min.), snadná a zcela neinvazivní a spočívá v umístění inerciálních čidel tří bezdrátových snímačů na hlavu, záď koně a pravou přední končetinu. Pro vyhodnocení vlivu jezdce na koně a jeho pohyb je možné připevnit k jezdci čtvrtý bezdrátový snímač.

 

Bezdrátové snímače s inerciálními senzory, které jsou 10 x rychlejší než lidské oko, umožňují velmi rychle detekovat velmi jemné rozdíly v symetrii mezi pravou a levou stranou těla, vypočítají přesné měření odchylek pohybu, přesnost pohybu hlavy a pohybu trupu přesně na méně než 1mm ve vzdálenosti až 100 m.

 

Mikroelektronické snímače přesně měří pohyb koně s bezdrátovým sběrem dat v reálném čase. Veškerá data jsou analyzována bezprostředně po sběru. Doba analýzy se pohybuje v rozmezí od několika sekund v závislosti na počtu vybraných kroků. Poté lze vyšetření ze strany podkováře doplnit palpací, ohybovou zkouškou a vyšetřením pomocí digitálního balančního přístroje a snímků RTG. Ze strany veterináře lze doplnit vyšetření pomocí svodné anestezie.

Data se ukládají do databanky systému, lze je kdykoliv zpětně vyvolat, přiřadit k nim nová data po ošetření a léčbě a provést srovnání.

 

Proč systém Equinosis a Lameness locator ve vzdělávání podkovářů specialistů? 

  • Studijní plán Podkovář specialista se zabývá onemocněním kopyta a distální části končetin koně 

  • Využívání moderní technologie spoří čas při objektivní diagnostice primárního kulhání, nepřehlédnete ani jemné kulhání, můžete přesně a objektivně vyhodnotit účinek podkovářského ošetření

Studijní materiály a především odborné kazuistiky jsou v projektu podloženy konkrétním měřením a lokalizací problému Lameness locatorem a následně diagnostickým snímkem RTG, před a po podkovářském ošetření.

ELL před podkováním Silné kulhání.jpg
ELL po podkování.jpg

Zobrazení protokolu se silným stupněm kulhání levé přední končetiny (primární) a obou zadních končetin (sekundární) před podkováním (obr. vlevo) a zlepšený stav po podkování (obr. vpravo).

bottom of page