top of page

7.2.1. Onemocnění bílé čáry (onychomykoza) spojené s abscesem a rotací kopytní kosti

1.Název (Diagnóza) - Title of the article (Diagnosis):

Diagnóza: Onemocnění bílé čáry (onychmykóza) spojené s abscesem a rotací kopytní kosti

Autoři – Authors: Rázek Milan CE-F

Místo zhotovení – Working place: Mníšek pod Brdy

Literární přehled - Literature overview

Podkovářství, ISBN: 978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015, 39.5. Onemocnění bílé čáry

2. Nacionále – Data of the patient

Plemeno – Breed: německý teplokrevník

Pohlaví – Gender: klisna

Věk – Age: 17 let

Barva – Colour: tmavá hnědka

Pracovní využití – Working discipline: chov, hobby

3. Anamnéza – History

 • Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain:  Poškozená bílá čára a volná kopytní stěna. Výrazné kulhání při rozsáhlém abscesu v dorzální části kopyta.

 • Doba trvání potíží – Length of the problems:  2,5 roku

 • Ustájení – Stabling conditions: Boxové, výběh.

 • Stelivo – Bedding: sláma

 • Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care: Pravidelně 6 – 8 týdnů

 • Typ podkování – Type of shoeing: Původně bez podkov, po onemocnění onychomykózou podkování na dvoučapkové podkovy.

 • Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis: Výrazné kulhání na levou hrudní končetinu.

4. Popis případu – Problem description

 • Charakteristika problémů – Characterisation of the problems:  Při úpravě levého předního kopyta byla zpozorována poškozená bílá čára a oddělená kopytní stěna od chodidla. Vlivem infekce, která pronikla poškozenou bílou čárou na kopytní stěnu vznikl velký absces na vnitřní přední části kopytní stěny a výrazně prohloubil kulhání.

 • Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:  Veterinář odstranil kopytní stěnu z postižené části kopyta a otevřel absces.

 • Postoj končetin – Conformation:  Postoj končetin neměl na onemocnění vliv.

 • Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care:  Před zákrokem nebyl způsob úpravy zaznamenán.

 • Zhodnocení způsobu podkování – evaluation of the type of shoeing:  Kopyto nebylo podkováno.

5. Zvolená opatření – Choisen solutions

 • Zvolená úprava kopyt – Trimming:  Při úpravě byly sníženy patky, aby bylo dosaženo lepší předozadní rovnováhy kopyta.

 • Příprava podkovy – Shoe preparation:  K podkování byla zvolena přední dvoučapková podkova Mustad velikosti 2, rozměru 22x8 mm.

 • Podkování – Shoeing:  Pro podporu a ochranu chodidla bylo kopyto podkováno na koženou podložku s polstrem Luwex 120 soft, viz. Obr. č. 1 - 3. ze dne 17.8.

DSCN1769.jpg

Obr. č. 1.

DSCN1768.jpg

Obr. č. 2.

IMG_20170817_133817.jpg

Obr. č. 3.

Veterinární opatření - Veterinary treatment:

Občasná desinfekce a kontrola přechodu mezi odrůstající kopytní stěnou a rohovinou pokrytou stěnovou škárou kopytní kosti.

Zásady další péče – Rules of the further care:

Pravidelné překování v intervalu jednoho měsíce s kontrolou správného odrůstání kopytní stěny

6. Vývoj změny (follow up – Development of changes)

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Kopyto bylo dvoučapkovou podkovou a ochranou chodidla stabilizováno. Rovněž lepší předozadní rovnováha omezila bolestivost kopyta a pohybu koně. Tímto způsobem bylo kopyto podkováno ještě pětkrát v pravidelných měsíčních intervalech.

IMG_20170920_155658.jpg
IMG_20170920_155642.jpg
IMG_20170920_155650.jpg

Obr. č. 4., 5., 6. - 2. překování 20.9.2017

IMG_20171019_111638.jpg
IMG_20171019_111602.jpg
IMG_20171019_111614.jpg

Obr. č. 7., 8., 9. - 3. překování 19.10.2017

3.jpg
2.jpg
1.jpg

Obr. č. 10., 11., 12. - 4. překování 7.12.2017

DSCN1874.jpg
DSCN1873.jpg
DSCN1872.jpg

Obr. č. 10., 11., 12. - 5. překování 16.1.2018

IMG_20180205_142134.jpg
IMG_20180205_142143.jpg

Obr. č. 13., 14., 15. - 6. překování 5.2.2018

Postupně však byl podle směru korunkového okraje zjištěn pravděpodobně špatný směr odrůstání kopytní stěny. Rovněž její kvalita nebyla dobrá, především na vnitřní straně kopyta, což vypovídalo o pokračujícím onemocnění bílé čáry, viz. Obr. č. 16. a 17.

špatná kvalita stěny.jpg

Obr. č. 16. - Pokračující onychomykóza

špatný směr odrůstání stěny.jpg

Obr. č. 17. - Špatný směr odrůstání kopytní stěny

1 Freey 15.3.18 .jpg

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Před dalším podkováním 15.3.2018 bylo kopyto zrentgenováno. Na snímku byla zjištěna rotace kopytní kosti 21°, vysoké patky a otlačené chodidlo pod hrotem kopytní kosti, viz. Obr. č. 18.

Kopyto bylo upraveno podle pravidel pro schvácená kopyta s ohledem na hodnoty zjištěné na RTG snímku. Dorzální stěna byla zrašplována paralelně s dorzální plochou kopytní kosti. Tímto zákrokem byla zároveň odstraněna nekvalitní kopytní stěna až na zdravou rohovinu, viz. Obr. č. 19., 20., 21.

Obr. č. 18. - Snímek RTG ze dne 15.3.2018

DSCN1876.jpg
DSCN1875.jpg
DSCN1877.jpg

Obr. č. 19., 20., 21.: Zleva - Kopyto po úpravě 15.3.2018 

DSCN1881.jpg
IMG_20180315_125036.jpg
DSCN1883.jpg
IMG_20180315_125043.jpg
DSCN1882.jpg

Obr. č. 22., 23., 24., 25., 26:

Zleva - Levé přední kopyto po podkování 15.3.2018 při pohledu z boku na vnější a vnitřní stranu, zespodu, zepředu a při pohledu zezadu. 

Kopyto bylo podkováno dvoučapkovou přední podkovou Libero Equilibrium velikost 2 rozměru 22 x 8.Protože při úpravě kopyta byla odstraněna velká část kopytní stěny v dorzální a mediální části kopyta, byly při přípravě podkovy prodlouženy rýhy do konce ramen podkovy a byly zde proraženy na každé straně dva nové otvory pro podkováky. Mezi konce ramen podkovy byl navařen srdčitý zámek na úroveň nosné plochy podkovy tak, aby vytvářel aktivní tlak na střel, a poskytoval pevnou oporu zrotované kopytní kosti.

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect: - Kopyto bylo tímto způsobem třikrát překováno.

DSCN1887.jpg
DSCN1889.jpg
DSCN1886.jpg
DSCN1890.jpg
DSCN1888.jpg
DSCN1891.jpg

Obr. č. 27.,28.,29.,30.,31.,32. - Úprava a překování dne 3.5.2018

DSCN1901.jpg
DSCN1902.jpg
DSCN1905.jpg

Obr. č. 33., 34., 35. - Úprava a překování dne 21.6.2018

20180814_120747.jpg
20180814_120738.jpg
20180814_120815.jpg

Obr. č. 36., 37., 38. - Úprava a překování dne 14.8.2018

2 RTG Freey 7 týdnů po okování 26.9.18.j
3 IMAGE002.jpg

Obr. 39., 40.: Kontrola RTG

Sedm týdnů po třetím překování na srdčitou podkovu byly zhotoveny kontrolní RTG snímky. Došlo ke zlepšení postavení kopytní kosti a zmenšení palmárního úhlu.

Kopytní stěna odrůstala paralelně s dorzální plochou kopytní kosti a její kvalita na nosném okraji kopyta se postupně zlepšovala. To umožnilo bezpečnější přibití podkovy v postranních částech nosného okraje kopyta.

Výsledek péče – Result of the care:

Po 15 ti měsících podkovářské péče bylo kopyto stabilizováno a pohyb koně byl komfortní. Po několika dalších překování bude kopytní stěna dorostlá na chodidlový okraj, ale bílá čára patrně zůstane poškozená. Bude vyžadovat neustálou péči a kontrolu, protože bude i nadále vstupem pro bakteriální i plísňové infekce.

20181115_104426.jpg
20181115_104505.jpg
20181115_104519.jpg

Obr. č. 41., 42.. - Překování dne 15.11.2018

 Dlouhodobě zanedbávané onemocnění bílé čáry – onychomykóza vede velmi často nejen k jejímu poškození, ale k uvolnění závěsu kopytní kosti a k mechanické laminitidě. Jakémukoliv defektu bílé čáry je nutné se intenzivně věnovat, protože se velmi lehce může proměnit v dlouhodobé léčení s nenapravitelnými následky.   

8. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

bottom of page