top of page
Název (Diagnóza): 7.3.2. ROZŠTĚP KORUNKOVÉHO OKRAJE V PATKOVÉ ČÁSTI KOPYTA

1. Autor textu a zhotovitel práce: Jan Tylč

2. Literární přehled: PODKOVÁŘSTVÍ, ISBN:978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015,

                                 39.4. Úprava a podkování kopyt z rozštěpy

3. Data pacienta č. 7.3.2.:

    Plemeno: Zangersheide (Z)

    Pohlaví:   Valach

    Věk:        11.5.2008

    Barva:     Hnědák

    Pracovní využití: parkur výkonnost st. "T*"

 • Potíže na které si majitel stěžuje: Kůň si na parkurových závodech zranil zadním kopytem patkovou část předního kopyta a poranil si korunku. 

 • Ustájení: V boxe 

 • Krmivo: Běžné pro sportovního koně

 • Stelivo: Sláma s pilinami

 • Povrch po kterém se kůň nejčastěji pohybuje: Jízdárna  s pískem a netkanou textilií, travnatý výběh

 • Frekvence úpravy kopyt: Podkování kopyt v pravidelném intervalu sedm týdnů.

 • Kulhání, případná diagnóza: Zranění korunky v patkové části a velká vnitřní rotace prstu způsobily vznik rozštěpu korunkového okraje v patkové části kopyta.

4. Anamnéza:
 • Postoj končetin – Conformation:

Hrudní končetina má velkou vnitřní rotaci prstu. Kůň došlapuje na mediální patku a mediální polovinu kopyta.

5. Popis případu – Problem description:
 • Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Pod spodním koncem rozštěpu byl proveden horizontální řez. 

 • Příprava podkovy – Shoe preparation:

Kopyto bylo podkováno podkovou Equilibrium. Vnitřní rameno podkovy bylo zúžené. Na měkkém povrchu se bude více bořit a tlak na přetíženou patku bude menší. Překlápění kopyta bylo podkovou nasměrováno na vnější přední špici, to je ve směru pohybu končetiny.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Obr. č. 1.-3.: Pohled na podkované a ošetřené kopyto z boku. 

6. Zvolená opatření – Choisen solutions
 • Efekt 1. zvolené úpravy kopyt – Trimming effect

6.jpg
5.jpg
7.jpg

​Obr. č. 4.- 6.: Před dalším podkováním se stav kopyta zhoršil. Kopytní stěna znovu praskla a probíhající rozštěp se zvětšil a prohloubil. Kopytní stěna v patkové části byla téměř odloučena od kopytní škáry.

9.jpg
 • Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing

Odloučenou kopytní stěnu v patkové části kopyta bylo potřeba snést až po korunkový okraj. Kopytní řez byl posunut výš ke korunkovému okraji. 

 Pro podkování byla zvolena podkovu "Equilibrium" s uzavřeným zámkem (mercedes).

Obr. č. 7.: Pohled na ošetřené a podkované kopyto

11.jpg

​​Výsledek péče – Result of the care

Doporučená rekonvalescence po dobu hojení, dokud zdravá stěna neodroste do dvou třetin stěny .

Řízený pohyb koně na jízdárně s geotextilií.

Obr: č. 8.: 4 týdny po posledním zákroku korunka klesla a obnažená škára se hojila. 

12.jpg

​​Obr. č. 9.: Úprava a podkování kopyta po 4 měsících

Doba léčení do úplného zhojení - 9 měsíců. 

14.jpg
15.jpg
13.jpg

​​Obr. č. 10. - 12.: Pohled na kopyto podkované po 9-ti měsících, pohled na chodidlo, zezadu na zvednuté končetině a z boku.

18.jpg
19.jpg
20.jpg

​​Obr. č. 13. - 15.: Pohled na kopyto podkované po 11-ti měsících, pohled kopyto před podkováním zezadu na zvednuté končetině, a podkované kopyto podkovou "Equilibrium" s podložkou Luwex a polstrem Luwex M9,  na chodidlo, zezadu na zvednuté končetině a z boku na stojící končetině. 

7. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Rovnováhu končetiny a kopyta je třeba neustále sledovat. Velká vnitřní rotace způsobuje přetížení mediální patky. Z důvodů velkého sportovního skokového zatížení ošetřovaného koně (parkur st. "T"), doporučuji po ukončení sezóny a dle zdravotního stavu koně provést preventivně cca 1,5 cm pod korunkovým okrajem na mediální straně kopyta horizontální řez pro uvolnění tlaku na korunkový okraj. 

8. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message)
LOGO 9.jpg
bottom of page