top of page

7.4.2. Sečná rána kopyta

1.    Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Martin Skála, MVDr. Zdeněk Žert, CSc. dipl. ESVC (Slovensko)

                 

2.    Literární přehled:   Podkovářství, Rány kopyt, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

3.    Data pacienta č. 7.4.2.

  • Plemeno:              Slovenský teplokrevník

  • Pohlaví:                Klisna

  • Věk:                     10 let 

  • Barva:                  Ryzka

  • Pracovní využití:  Chovná klisna v 7. mesiaci žrebnosti

Potíže, na které si majitel stěžuje: Kobyla akutne zranená vo výbehu.

 

Doba trvání potíží: Po 3 hodinách privezená na kliniku koni.

1.jpg
2.jpg

Obr. 1. a 2.: 

Roztrhnutá korunka a začiatok kopytnej steny

4. Anamnéza

3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

Obr. 3. a 7.: 18.9.2018

Ranu sme vyčistili a dezinfikovali slabým roztokom Betadine. Rozhodli sme sa pokusne zošiť roztrhnutú korunku a začiatok kopytnej steny. Na zvyšok oddelené kopytnej steny sme priložili tlakový fixačný obväz.

Obr. 8. a 12.: 4.10.2018

Prvý  preväz spojený s abláciou odumretej časti rohoviny. Po nevydarenom pokuse o spojenie oddelenej časti kopyta sa prikročilo k jej odstráneniu. Pomocou oscilačnej pílky bola odrezaná rohová stena až v postranné časti kopyta v mieste zdravého spojenia kopytnej steny sa škárou. Krvácajúca rana bola dezinfikovaná a bol priložený tlakový obväz.

8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
15.jpg

Obr. 13. a 14.: 18.10.2018

Pri druhom preväze po ablácii sa už okraje rany začali pokrývať rohovinou. Vplyvom dlhého intervalu medzi preväzy stratil obväz tlakove schopnosti a v strede rany vyrástla na škáre granulácia. Tá musela byť odstránená pomocou skalpela. Po dezinfekcii bol opäť priložený tlakový obväz.

16.jpg

Obr. 15.: 26.10.2018

Tretí preväz. Škára kopyta sa začína hojiť a okolo rany sa zo všetkých strán vytvára nová rohovina. Kopyto znovu preväzujeme tlakovým obväzom.

17.jpg

Obr. 16.: 6.11.2018

Štvrtý preväz. Plocha rany sa zmenšila viac ako o polovicu a kopytná stena odrástla takmer 2 cm od korunkového okraja. Škára vo stredu rany ešte krvácala a kopyto bolo znovu previazané tlakovým obväzom.

18.jpg

Obr. 17.: 15.11.2018

Piaty preväz. Tieto posledné preväzy som vykonával každých 7 - 10 dní.

Na fotografiách  vidieť ako sa škára hojí po každom preväze.

19.jpg
20.jpg

Obr. 18. - vlevo: 3.12.2018

Siedmy preväz.

Obr. 19. - vpravo: 13.12.2018

Osmy preväz. Škára sa vyhojila a od korunky začala rásť zdravá rohovina. Urobil som korektúru a rozhodol som sa k podkutiu kopyta.

Obr. 20. - 25.: 27.12.2018

Po vyhojení rany kopyta som pristúpil k podkúvaniu, aby som zabespečil rovnomerné zaťaženie kopyta a aspoň z časti zabespečil rovnováhu kopyta a zároveň chránil poškodenú rohovinu. Na tento účel som použil podkovu so zámkom mercedes na ktorej som vykoval sánku na zlepšenie preklápania. Chýbajúcu rohovinu som nahradil metakrylátovou živicou zmiešanou s laminovacím plátnom. Celé chodidlo som vylial polstrom M15 na zabezpečenie rovnomerného tlaku na celé chodidlo.

21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg

Momentálne tento kôň je pravidelne zaťažovaný a nejaví žiadne známky krívania. 

26.jpg

5. Riešenia prípadu

bottom of page