top of page

7.6. Rohový sloupek - keratom

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

                   Místo zhotovení:   Hřebčinec Tlumačov

               2. Literární přehled:   Podkovářství, 39.6. Rohový sloupek, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 7.6.1.

                   Plemeno:             Belgický teplokrevník 

                   Pohlaví:               Valach

                   Věk:                     7 let

                   Barva:                  Hnědák

                   Pracovní využití:  Sport - parkurové skákání

4. Anamnéza - history

 • Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain:

      Opakované abscesy na vnější přední ploše nosného okraje levého zadního kopyta, kulhání na levou zadní končetinu                  zejména při pohybu v levém obratu.

 • Doba trvání potíží – Length of the problems:

       Pět až šest měsíců s postupným zhoršováním.

 • Ustájení – Stabling conditions:

      Box ve stáji.

 • Stelivo – Bedding:

      Sláma.

 • Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care:

      Pravidelně po 7 až 8 týdnech.

 • Typ podkování – Type of shoeing:

      Pantoflice Mustad Libero 25 x 8 mm velikosti 3 na všech čtyřech končetinách.

 • Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis:

      Při předvedení v kroku i v klusu vykazoval pacient kulhání 3 stupně, hlavně na kruhu vlevo na tvrdém povrchu.

5. Popis případu – Problem description

2.jpg
 • Charakteristika problémů - Characterisation of the problems:

Opakování hlubokých infekčních abscesů na vnější přední ploše nosného okraje levého zadního kopyta. V chodidlovém okraji byla hluboká, zapáchající rána, která se nezacelovala.

 • Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

Kopyto nebylo zatím příliš deformováno, v oblasti sloupku vykazovala kopytní stěna malé zvýšení.

 • Postoj končetin – Conformation:

Postoj postižené končetiny byl naprosto fyziologický, bez neobvyklého přetížení postižené části kopyta.

 • Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care

Kopyto bylo upravováno do přirozené rovnováhy

Obr. č. 1.: Rohový sloupek při pohledu zespodu na vnější přední ploše předního kopyta.

 • Zhodnocení způsobu podkování – evaluation of the type of shoeing: Způsob podkování neměl negativní vliv na získané onemocnění

1.jpg
 • Výsledky vyšetření - Results of the examination:

Palpační vyšetření potvrdilo bolestivost v oblasti deformované kopytní stěny a chodidla. Perkusní vyšetření zaznamenalo změnu zvuku v postiženém místě oproti zbylému obvodu kopytní stěny. Vyšetřením laserovým teploměrem byla na vnějším předním obvodu kopytní stěny zjištěna o 4°C vyšší teplota. RTG vyšetření potvrdilo diagnózu rohový sloupek. 

Obr. č. 2.: RTG vyšetření potvrdilo diagnózu rohový sloupek typickým projasněním kopytní kosti v její vnější přední části.

Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Kopyto bylo upraveno podle běžných zásad správné rovnováhy kopyta a končetiny.

Příprava podkovy – Shoe preparation:

Podkova Mustad Libero zadní dvoučapková velikosti 2, rozměru 22 x 8 byla natvarována tak, aby vnější čapka ležela na kopytní stěně za oblastí sloupku. V oblasti chodidlové plochy byly navařeny dva příčné zámky z důvodu podpory spodní plochy kopytní kosti. Z nerezového plechu o síle 1,5 mm byl vyřezán, provrtán a natvarován fixační plátek, jehož úkolem je vzájemná fixace obou polovin rohového pouzdra po ablaci.

15+.jpg

Obr. č. 3: Kopyto podkované podkovou se dvěma zámky po ablaci.

2+.jpg

Obr. č. 4: Fixační plátek i vruty je vhodné před našroubováním dezinfikovat ponořením do dezinfekčního roztoku

Veterinární opatření - Veterinary treatment:

Rohový sloupek je nutné ve spolupráci s veterinárním lékařem odstranit ablací kopytní stěny v místě postižení. Byl zvolen následující postup. Prvním krokem byla svodná anestezie v úrovni spěnkového kloubu. Dále byla z důvodu omezení krvácení končetina nad spěnkovým kloubem zaškrcena Esmarchovým pryžovým obinadlem a ve spěnce několika vrstvami strečové folie.

3.jpg

Obr. č. 5: Úroveň okraje otvoru na chodidlovém okraji byl přenesen na kopytní stěnu a po směru rohových rourek směrem ke korunkovému okraji bylo fixem označeno uložení sloupku.

4.jpg

Obr. č. 6: Po vyznačených liniích byla kopytní stěna prořezána oscilační pilkou až na stěnovou škáru.

5.jpg
6.jpg
7.jpg

Obr. č. 7. 8.,9.: Nad chodidlovým okrajem byla odřezaná část  kopytní stěny podebrána kovovými páčidly a postupně odtržena až ke korunkovému okraji.

10.jpg
9.jpg
11.jpg

Obr. č. 10. 11.,12.: Zleva - U korunkového okraje na přechodu rohoviny a kůže musí být kopytní stěna opatrně skalpelem odříznuta tak, aby nebyl poškozen korunkový polštář.

12_upraveno.jpg
13_upraveno.jpg
14.jpg

Obr. č. 13. 14.,15.: Zleva - Na odstraněné části kopytní stěny je zřetelně patrné silné ztluštění rohového sloupku – keratomu. Na kopyto byla přibita připravená dvoučapková podkova se příčnými zámky, natvarována tak, aby vnější čapka ležela na kopytní stěně za oblastí sloupku.  

Podkování – Shoeing:

Na kopyto byla přibita zhotovená podkova a rána byla vyplněna gázovými tampony namočenými v dezinfekci. Kopytní stěna v okolí rány byla vysušena horkovzdušnou pistolí, aby mohl být fixační plátek před přiložením podlepen Superfastem, který zabezpečí dokonalé dosednutí plátku na kopytní stěnu a posílí fixaci rozdělené kopytní stěny.

16.jpg
17.jpg
18.jpg

Obr. č. 16. 17.,18.: Zleva - Pohled na podkované kopyto po ablaci rohového sloupku, rána je vyplněna gázovými tampony s dezinfekcí, okolí rány je osušeno horkovzdušnou pistolí a Superfastem přilepen fixační plátek. 

19.jpg
20.jpg
21.jpg

Obr. č. 19. 20.,21.: Zleva - Po zatvrdnutí lepidla byl plátek přišroubován samořeznými vruty délkou odpovídající tloušťce kopytní stěny.

22.jpg
23.jpg
24.jpg

Obr. č. 22. 23.,24.: Zleva - Na závěr byl prostor mezi zámky podkovy a chodidlem vyplněn tvrdým polstrem, který vytvoří podporu spodní ploše kopytní kosti proti poklesnutí. Obr. č. 24. - Sejmutí škrtidla a obvazu. 

Zásady další péče – Rules of the further care:

Po sejmutí škrtidel se zvětší krvácení a je nutné přiložit vícevrstevný obvaz nad spěnkový kloub a zajistit jej lepící páskou proti promáčení a infekci. Obvaz kopyta je nutné obnovovat do úplného pokrytí rány rohovinou, to je asi tři týdny od ablace. I potom je vhodné udržovat prostor rány v čistotě výměnou tamponů pod fixačním plátkem.

6. Zvolená opatření - Choisen solutions

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Po zahojení ablační rány již bylo možné koně pohybovat po pevnějším povrchu. Měsíc po ablaci přestal kůň kulhat a kopyto odrůstalo s rovným korunkovým okrajem. Druhé podkování bylo provedeno po 8 týdnech a nárůst kopyta na korunkovém okraji byl asi 15 mm. Kopyto bylo pravidelně zkráceno, fixační plátek byl přešroubován o 2 cm výš a chodidlo bylo opět vyplněno tvrdým polstrem.

25.jpg
26.jpg
27.jpg

Obr. č. 25. 26.,27.: Zleva - Kopyto 8 týdnů po ablaci před druhým podkováním, po sejmutí podkovy a fixačního plátku při pohledu z boku a zespodu. 

28.jpg

Obr. č. 28.: Kopyto 8 týdnů po ablaci po úpravě, podkování a připevnění fixačního plátku o 2 cm výš. 

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Po dalších dvou měsících při třetím podkování byl nárůst rohoviny pod korunkou již přes 3 cm. Po zkrácení kopyta dosahovala nová kopytní stěna téměř do poloviny kopyta a proto mohl být odstraněn fixační plátek. V dorzální části podkovy byla vykována třetí čapka, která byla umístěna na přední hraně odrůstající kopytní stěny, tak že obě strany ablační rány byly fixovány čapkami.

29.jpg
30.jpg
31.jpg

Obr. č. 29., 30., 31.: Zleva - Kopyto 24 týdnů po ablaci po úpravě, a po podkování při pohledu zepředu a z boku. Fixační plátek byl odstraněn a nahrazen třetí čapkou v přední části kopyta. 

32.jpg
33.jpg
35.jpg

Obr. č. 32., 33.: Zleva - Pohled na kopyto po ablaci před podkováním při pohledu zepředu a z boku při čtvrtém podkování za 32 týdnů. Obr. č. 34.: Vpravo - Na nosném okraji kopyta se v místě bývalého keratomu objevila jizva způsobená stěnovou rohovinou, která vyplnila dutinu v kopytní kosti vytvořenou tlakem rohového sloupku.

36.jpg
37.jpg

Obr. 35. a 36.:

Pohled na kopyto zepředu a z boku po čtvrtém podkování

38.jpg
39.jpg

Obr. 37. a 38.: 

Po dalších dvou překování na stejnou podkovu již kopytní stěna dorostla na nosný okraj a jizva na nosném okraji kopyta se zmenšila.

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

Po 12 ti měsících od ablace kopytní stěny dorostla kopytní stěna do plné síly a jizva v rohovině nosného okraje se zmenšila do konečné velikosti.

40.jpg
41.jpg

Obr. 39. a 40.: 

Pohled na kopyto zespodu před úpravou po jednom roce.

42.jpg
43.jpg

Obr. 41. a 42.: 

Pohled na kopyto zespodu před úpravou po jednom roce.

Výsledek péče – Result of the care

Diagnostika rohového sloupku a jeho ablace proběhla v září. V březnu již začal být kůň postupně zatěžován  a absolvoval skokovou sezonu. Regenerace rohového pouzdra však trvala 12 – 14 měsíců.

7. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Léčba keratomu vyžaduje úzkou spolupráci zkušeného veterináře a podkováře s dobrými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi. Výsledkem takové spolupráce je pozitivní prognóza léčby a zařazení koně zpět do výcviku bez zdravotních následků.

8. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

bottom of page