top of page

9.4.1. Osifikace kopytních chrupavek

Autoři – Authors: Ing. Jindřich Vinčálek

Literární přehled - Literature overview: Podkovářství, ISBN: 978-80-7490-052-5, Tisk Pálka 2015

1. Základní údaje

Plemeno – Breed: český teplokrevník

Pohlaví – Gender: klisna

Věk – Age: 13 let

Pracovní využití – Working discipline: bývalá sportovní klisna, v současnosti hobby z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů

2. Nacionále – Data of the patient

Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain:  Dlouhodobé kulhání na obě přední končetiny s reakcí na zátěž na tvrdém povrchu.

Doba trvání potíží – Length of the problems:  Více než jeden rok.

Ustájení – Stabling conditions:  Ve stájovém boxu.

Stelivo – Bedding:  Sláma 

Povrch po kterém se převážně pohybuje - surface on which it is predominantly moved:  Písčitá jízdárna, ale převládá terén s různorodým povrchem.

Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care:  Pravidelně po 7-8 týdnech

Typ podkování – Type of shoeing: V době vyšetření byla klisny bez podkov.

3. Anamnéza – History

Charakteristika problémů – Characterisation of the problems:

Střídavé kulhání na obě přední končetiny trvající více než rok. Kulhání se postupně zhoršuje a je výraznější v obratech na tvrdém povrchu. Levá končetina je v kulhání výraznější.

Postoj končetin – Conformation:

Na postoji předních končetin nejsou výrazné změny, avšak mírné offset karpy a vnitřní rotace prstu zatěžují vnitřní části končetin a kopyt.

Tvar kopyt a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

 Kopyta jsou v sagitální rovině rozdílně postavena, levé je ostroúhlé a pravé tupoúhlé. V horizontální rovině vytváří vnitřní rotace prstu tvar kopyt vnitřně diagonální.

Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care:

Pravidelná úprava kopyt a pohyb koně byl důvodem dobrého stavu rohoviny v přiměřené délce a odpovídajícího tvaru kopyt.

Zhodnocení způsobu podkování – evaluation of the type of shoeing:

V době vyšetření nebyla klisna podkována.

Výsledky vyšetření - results of the examination:

  1. Klisna byla předvedena na rovině a na obou kruzích na měkkém a tvrdém povrchu. Nejintenzívnější kulhání na stupni 3 bylo na tvrdém povrchu na levém kruhu na vnitřní končetinu.

  2. Ohybové zkoušky stupeň kulhání výrazně nezhoršily.

  3. Svodná anestezie na patkách byla po 5-ti minutách pozitivní na obou končetinách na 80%.

  4. Následující RTG vyšetření odhalilo osifikaci kopytních chrupavek na stupni 3 – 4.

pp lm.jpg
pp dp.jpg

Obr. č. l.-3.: Zleva - lateromediální,dorzopalmární a oxspring RTG snímek pravého předního

                    kopyta. Mediální chrupavky na obou končetinách vykazovaly větší stupeň

                    osifikace.

pp ox.jpg
lp lm.jpg
lp dp.jpg

Obr. č. 4.-6.: Zleva - Lateromediální,dorzopalmární a oxspring RTG snímek levého předního

                    kopyta. Mediální chrupavky na obou končetinách vykazovaly větší stupeň

                    osifikace.

lp ox.jpg

4. Popis případu – Problem description

5. Zvolená opatření – Choisen solutions

Zvolená úprava kopyt – Trimming:

  1. Na obou kopytech byly sníženy patky, zvláště na pravém kopytě, kde vlivem dlouhodobě vysokých patek byly chrupavky ponořeny v rohovém pouzdře.

  2. Nosný okraj obou kopyt byl podle výšky klenby na obou polovinách kopyt vyrovnán paralelně s chodidlovou plochou kopytní kosti.

Příprava podkovy a podkování – Shoe preparation and shoeing:

  1. K podkování byly zvoleny podkovy Libero – Equilibrium přední dvoučapkové velikost 2 s fullrol efektem i po stranách podkov. Natvarování podkov bylo provedeno jen s malými přesahy se záměrem podpory jejich překlápěcího efektu. 

  2. Při podkování byly použity podložky Luwex senior v kombinaci s polstrem M9, jejichž úkolem bylo tlumení vibrací při došlapu kopyt a částečné omezení kopytního mechanismu v palmárních částech kopyt.

2.jpg
1.jpg

Obr. č. 7.-8.: Zleva - Pravé a levé přední podkované kopyto při pohledu zespodu. 

Veterinární opatření - Veterinary treatment:  V případě potřeby tlumení bolesti a zánětu jeden sáček přípravku Danilon denně.

Zásady další péče – Rules of the further care:

Pravidelný přiměřený pohyb po měkkém povrchu na rovných čarách, s absolutním omezením pohybu po tvrdém povrchu.h.

6. Vývoj změny (follow up – Development of changes

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

První úprava kopyt a podkování s tlumícím efektem přineslo zlepšení asi o 50%. Při druhém podkování tímto způsobem již nebyla pozorována další změna ve stupni kulhání. Vlhkost pod podložkou sice podpořila pružnost rohového pouzdra, ale způsobila rozvoj hniloby rohového střelu, kterou měla klisna v menší míře již před prvním podkováním. Rohové pouzdro v oblasti zkostnatělých chrupavek bylo již pro změněné chrupavky příliš těsné a stálé dráždění škáry bylo bolestivé.

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Další podkování bylo provedeno na jednočapkovou pantoflici se sáňkovým prohnutím s přiměřenými přesahy ramen podkov. V postranních částech kopyt byl pomocí úhlové brusky vybroušen úplný Colinův uvolňovací kopytní řez. Rýhy řezu byly probroušeny brusným kotoučem o tloušťce 4 mm přes celou tloušťku kopytní stěny až téměř na stěnovou škáru. Vodorovná rýha řezu byla vedena pod korunkou v místě přechodu korunkového polštáře do lístků stěnové škáry. Rohovina korunkového okraje nad řezem byla obroušena až do nepatrného prosáknutí krve. Tenká vrstva rohoviny potom nebránila korunce v expanzi a odrůstání prostornějšího rohového pouzdra. Těsně před přibitím podkovy byla část nosného okraje mezi oběma svislými řezy podbroušena tak, aby nosný okraj neležel na podkově a nepřenášel tlak na uvolněnou korunku.

3.jpg
4.jpg

Obr. č. 9.-10.: Úplný Colinův uvolňovací kopytní řez. Rýhy řezu byly probroušeny brusným kotoučem o tloušťce 4 mm přes celou tloušťku kopytní stěny až téměř na stěnovou škáru. Vodorovná rýha řezu byla vedena pod korunkou v místě přechodu korunkového polštáře do lístků stěnové škáry. Rohovina korunkového okraje nad řezem byla obroušena až do nepatrného prosáknutí krve. 

5..jpg
6.jpg

Obr. č. 11.: Úplný Colinův uvolňovací kopytní řez. Pohled na kopyto před podkováním zepředu

Obr. č. 12.: Těsně před přibitím podkovy byla část nosného okraje mezi oběma svislými řezy podbroušena tak, aby nosný okraj neležel na podkově a nepřenášel tlak na uvolněnou korunku.

7.jpg
8.jpg

Obr. č. 13.-14.: Pohled na podkovaná a ošetřená kopyta zezadu a z boku.

Efekt podkovářských opatření - Farriery treatment effect:

Již po uplynutí prvního podkovacího intervalu bylo zřetelně vidět rozšíření korunkového okraje v postranních částech kopyt. Tímto opatřením získaly zkostnatělé chrupavky téměř 2 cm místa v nově odrostlém rohovém pouzdře (viz. Obr. 15.).

Výsledek péče – Result of the care

Po nárůstu nového rohového pouzdra přestala klisna na měkkém povrchu úplně kulhat. Při dlouhé práci na tvrdém povrchu se potíže s kulháním občas vracely, ale v podstatně menší míře. Při rozumném managementu byla schopna vykonávat práci hobby koně i s občasným překonáváním menších překážek.

Obr. č. 15.: Pohled na rozšířenou odrůstající korunku

9.jpg

7. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message):

Osifikace kopytních chrupavek je progresívní a velmi obtížně léčitelné onemocnění palmární části kopyta. Osifikace chrupavek probíhá většinou postupně v různě dlouhých intervalech.

V prvních fázích vyvolávají bolest pouze aktivní osifikační centra a po uklidnění akutní fáze citlivost kopyt odezní. Avšak u silně zkostnatělých chrupavek většinou správné podkování a management již nepomáhají. Pak jsou jedinou další možností uvolňovací kopytní řezy.

Výsledek správně provedených uvolňovacích řezů je dvojí. Svislé řezy slouží k rychlému uvolnění obvodu rohového pouzdra v postranních částech, ale tento efekt není příliš velký. Z hlediska dlouhodobého má největší pozitivní vliv vodorovná část řezu, která je schopná rozšířit kopyto v postranních a patkových částech a poskytnout tak zvětšeným a nepružným chrupavkám větší místo. V mnoha případech však ani řezy nepomohou a kůň je odsouzen k palmární bolestivosti.

bottom of page