top of page

          1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

              Místo zhotovení:                                          Hřebčín Měník

          2. Literární přehled:   Podkovářství, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

          3. Data pacienta:     č. 4.3.1.

              Plemeno:               Český teplokrevník

              Pohlaví:                 Klisna

              Věk:                       Narozena 31.1.2014

              Barva:                   Ryzka

              Pracovní využití:   Odchov a výcvik plemenných klisen, jezdecká příprava pro drezuru a parkur

Název (diagnóza): 4.3.1. Vrozená angulární deformita hříběte - vbočené karpy (carpus valgus) 

  • Potíže, na které si majitel stěžuje: Při pohledu zepředu (frontální rovina) stojí hříbátko s karpy u sebe a kopýtky od sebe.

  • Doba trvání potíží: čtyři týdny od narození

  • Ustájení: V boxe s matkou 

  • Krmivo: Hříbě je sající

  • Stelivo: Sláma

  • Frekvence úpravy kopyt: 2x v posledních 14 dnech - podkovář

  • Typ kování: Žádné

  • Kulhání, případná diagnóza: Hříbě nevykazuje žádné kulhání ani nepravidelný pohyb. Ve stádě se pohybuje bez problémů.

4. Anamnéza

Obr. č. 1. a 2.: Postoj předních končetin hříbat při pohledu zepředu krátce po narození 

5.1. Charakteristika změn:

Angulární deformity končetin hříbat vznikají laxitou kolaterálních vazů postiženého kloubu na straně jeho delšího obvodu. V tomto případě byl laxní vnitřní karpální vaz a karpus se při zatížení končetinou prolamuje dovnitř. Na vnější straně karpu naopak dochází ke komprimaci kloubu a růstové zóny nad karpem. V místě přetížené části růstové zóny je omezena schopnost růstu dlouhé kosti a proto se neošetřované angulární deformity mohou prohlubovat.

5.2. Postoj končetin:

Hříbě se narodilo s valgózní deformitou v karpu na obou předních končetinách. Na levé končetině je navíc vbočený karpus doprovázen vybočeným metakarpem a vnější rotací celé končetiny. Tato kombinace působí na vnější část karpu ještě větším tlakem, což se projevuje větším zánětem růstové zóny nad karpem. Na pravé končetině byla naměřena odchylka 16°a na levé končetině 23°, což jsou poměrně velké hodnoty (viz. obr. 3 - 6).

5.3. Tvar kopýtek a patologické změny:

Kopýtko pravé postižené končetiny (viz. obr. č. 7) ještě nebylo odchylkou končetiny deformováno a nevykazovalo žádné patologické změny. Levé kopýtko již začíná jevit příznaky vnitřního přetížení vlivem kombinace odchylek v karpu a metakarpu. Jeho vnitřní kopytní stěna je podsazenější a má konkávní tvar. 

 

5.4. Zhodnocení úpravy a podkování po narození 

Kopýtka hříbat je možné upravovat od 7 – 10 dní stáří a do stáří čtyř týdnů byla upravována 2x. Při takto velkých odchylkách nemá obyčejná úprava kopýtek dostatečný vliv na pozitivní změnu konformace končetin. Hříbě nebylo doposud podkováno a ani mu nebyly nalepovány extenze.

5. Popis případu

6.1. Zvolená úprava kopyt:

Obě kopýtka předních končetin upravíme přiměřeným vystrouháním chodidla a střelu a snížením jejich vnějších polovin. Do výšky lemu plastové podkůvky opilujeme do čista kopytní stěnu až k patkovým hranám (viz. obr. č. 8 a 9).

6. Zvolená opatření

Obr. č. 3. a 4.: Pohled na přední končetiny hříběte zepředu a detail vbočených karpů a na levé končetině vybočeného metakarpu. 

Obr. č. 5.: Zánět růstové zóny nad karpem 

Obr. č. 6.: Měření odchylek u levé přední končetiny.

Obr. č. 7.: Přední kopýtka při pohledu zepředu a detail levého kopýtka (vpravo)

Obr. č. 8. a 9.: Vystrouhání předních kopýtek a detail kopýtka po

                        vystrouhání

Obr. č. 10. a 11.: Odstranění tenké filcové vrstvy z nalepovacího lemu

                            Dallmerovy podkůvky. 

6.2. Příprava podkovy:

Pro podkování byla zvolena Dallmerova nalepovací podkova pro hříbata velikosti č. 2 s mediální extenzí. Na vnitřní ploše nalepovacího lemu je nalepena tenká filcová vrstva sloužící k nasáknutí lepidla v případě nalepování podkůvky metakrylátovým lepidlem. V našem případě jsme použili k nalepení Superfast a k tomu je potřeba filcovou vrstvu odstranit (viz. obr. č. 10. a 11.). 

Obr. č. 12. - 14.: Označení důležitých bodů na Dalmerově podkůvce podle přiloženého a upraveného kopýtka hříběte, snížení lemu a jeho přišroubování.

Obr. 15. : Podkůvku i kopýtko je vhodné před nalepením očistit lihem

Před nalepením si přiložíme podkůvku ke kopýtku a naznačíme si střed, délku a výšku lemu v patkách a pomocí volné poloviny lemu také šířku podkovy. Po úpravách volnou část lemu k základně přišroubujeme (viz. obr. 12 - 14) Během úprav udržujeme podkůvky v čistotě a bráníme především jakémukoliv přenesení mastnoty. Je vhodné používat čisté rukavice, protože každá nečistota omezuje trvanlivost a kvalitu nalepení. 

Obr. č. 16.

Obr. č. 17.

Obr. č. 18.

Obr. č. 19.

6.3. Podkování:

Před vlastním nalepením si musíme být jisti, že kopýtko je suché a není mastné. Spolehlivější je kopýtka těsně před nalepením odmastit lihem a opatrně vysušit horkovzdušnou pistolí (viz. obr. 15 - 17). Pro spolehlivé nalepení musíme mít zabezpečeno klidné stání hříběte alespoň 1 minutu v případě použití Superfastu. Metakrylátová lepidla tvrdnou 3 – 5 minut a proto je vhodné mít dostatek pomocníků na fixaci, nebo hříbě sedovat. Pokud je okolní teplota nízká, je vhodné před nalepením lepidlo i podkůvku zahřát horkovzdušnou pistolí na teplotu 25 – 30 °C (viz. obr, 18.). Superfast rychleji zatvrdne a teplý lem podkůvky se lépe přizpůsobí tvaru kopýtka. Potom při současné fixaci hříběcí končetiny naneseme přiměřené množství lepidla na nalepovací lem a podkůvku pod silnějším tlakem nasadíme na kopýtko na značku středu (viz. obr. 19 - 20.) Při optimálních podmínkách můžeme po 1 minutě nechat hříbě na končetinu došlápnout.

Obr. č. 20.

Obr. č. 21.

Obr. 21 - 23: Snížení vnější poloviny kopýtek a nalepení podkůvky s velkou mediální extenzí výrazně přenáší těžiště směrem k pomyslné svislé ose rovné končetiny a stejným směrem působí na vybočenou část končetiny.

Obr. č. 22.

Obr. č. 23.

6.4. Veterinární opatření:

Po konzultaci s veterinárním lékařem byla prozatím odložena elevace periostu nebo karpální růstové zóny.

6.5. Zásady další péče: 

Ustájení na tvrdém povrchu, přiměřený pohyb, pravidelná kontrola efektivnosti ortopedických opatření, úpravy a přelepování extenzních podkůvek po 7 - 14 dnech.

7.1. Efekt 1. zvolené úpravy kopyt:

Počáteční snaha o vyrovnání odchylek pouze úpravou kopýtek nebyla při takové velikosti efektivní.

7.2. Změny ve volbě podkov a podkování:

Ve 32 dnech stáří jsou již růstové zóny prstu dostatečně zpevněny, a proto je možné uplatnit efektivnější extenzní opatření na oblast karpu, jako jsou Dallmerovy nalepovací plastové podkůvky s mediální extenzí (viz. obr. 7 - 23).

7.3. Efekt podkovářských opatření:

Snížení vnější poloviny kopýtek a nalepení podkůvky s velkou mediální extenzí výrazně přenáší těžiště směrem k pomyslné svislé ose rovné končetiny a stejným směrem působí na vybočenou část končetiny (viz. obr. 21 - 23)

7.4. Výsledek péče:

Při třetím nalepení extenzních podkůvek byl efekt zvolených ortopedických opaření dostatečný. V 74 dnech stáří byly podkůvky odstraněny a další péče byla pravidelná kontrola a správná úprava kopýtek. Končetiny nebyly zcela rovné, ale vnější deformace končetin jsou fyziologické a dobrý podkovář musí umět předvídat další vývoj hříběte. V mnoha případech úplné vyrovnání hříběcích končetin znamená v dospělosti deformity opačným směrem. V necelých osmi měsících stáří mělo hříbě končetiny téměř rovné, vyrovnané podkovářskou péčí a svým vlastním vývojem. Obr -  22,23

Obr. č. 2: 1 týden stáří hříběte

Obr. č. 23: 1 nalepení Dallmer.  extenzních podkůvek

Obr. č. 24: 3 nalepení Dallmer.  extenzních podkůvek

Obr. č. 25: stáří 8 měsíců

7. Vývoj změn

Angulární deformity u hříbat je možné úspěšně napravit za pomoci měkkých růstových zón, které postupně zpevňují do stáří přibližně 8 týdnů. V tomto období je snaha o nápravu nejefektivnější. S pokračujícím stářím jsou ortopedická opatření méně a méně účinná. Efektivita je podmíněná pravidelnou podkovářskou péčí a dodržováním chovatelských zásad.

8. Závěrem pro praxi

bottom of page