top of page

Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

Narozen:                        16.9.1956 v Brně

Bydliště:                         Lelekovice 64, 664 31

Povolání:                        Podkovář – OSVČ

                                         Jednatel a hlavní lektor odborného vzdělávání Podkovářské školy s.r.o.

                                          Autorizovaná osoba pro zkoušky z profesních kvalifikací Pomocník

                                          podkováře, Podkovář - Europodkovář, Podkovář specialista

Vzdělání :                      

 • Mendelova univerzita zemědělství a lesnictví v Brně, obor chovatelství a zootechnika

 • SOU Moravský Krumlov – obor podkovář

 • EFFA: Certifikovaný Europodkovář - CE-F, Podkovář specialista

Specifické profesní znalosti a dovednosti, odborné publikace, vzdělávací projekty

1980 – 1985                   Vedení chovu koní v Nemochovicích

1986 – 1989                   Mechanizátor podnikového ředitelství ČSAD Vyškov

1990 – 1993                   Podkovářská praxe – zahraniční stáž – SRN

 

1992 – dosud  

OSVČ – Podkovářství Vinčálek, IČO: 15201392

Podkovářská a ortopedická praxe  - ošetřování a podkování kopyt všech kategorií a plemen koní na území ČR, Slovenska a Rakouska

Ošetřování a podkování nemocných koní - pacientů Veterinárních klinik chorob koní v Brně a v Heřmanově Městci ve spolupráci s přítomnými veterinárními lékaři.

 

2000 – dosud  

Předseda Cechu podkovářů ČR z.s. (dříve Živnostenského spolku podkovářů z.s.)

Profesní společenstvo podkovářů z České republiky a Slovenska je od roku 2007 aktivním členem EFFA (European Federation of Farrier Associations – Evropská federace podkovářských asociací) sdružující podkovářské profesní organizace 23 zemí Evropy a ostatních zemí (Malta, Švýcarsko). V roce 2009 byla Cechu podkovářů ČR z.s. udělena akreditace pro vzdělávání a zkoušení Certifikovaných EuropodkovářŮ (CE-F Certificate Eurofarrier). Akreditovanou osobou pro mezinárodní zkoušku je Ing. Jindřich Vinčálek  CE-F a veterinární lékař MVDr. Zdeněk Žert, CSc. Dipl ECVS. Tato akreditace byla organizací EFFA znovu potvrzena v roce 2015.

 

2002 – dosud                

Externí učitel péče o kopyta a podkovářství na Veterinárním a farmaceutickém ústavu v Brně, MZLU v Brně, ČZU v Praze a Zemědělské škole v Humpolci

 

2005 – dosud                

Vedení rekvalifikačních kursů dle Národní soustavy kvalifikací pro profesní kvalifikace Pomocník podkováře, Europodkovář a Podkovář specialista, Pořádání zkoušek z profesních kvalifikací Pomocník podkováře, Europodkovář a Podkovář specialista

 

2006- 2019                    

Aktivní člen Sektorové rady zemědělství a pracovních skupin pro obor Podkovářství a péče o kopyta,  Paznehtářství, ostatní profesní kvalifikace v sektoru chovu koní

 

2008 – 2010                  

Spoluautor, organizátor a přednášející sedmi vzdělávacích projektů

EUROPODKOVÁŘ I. – VI. a INOVACE TRADIČNÍHO PODKOVÁŘSTVÍ v rámci Programu rozvoje venkova (EAFRD). V rámci těchto projektů bylo uspořádáno celkem 33 vzdělávacích workshopů s 9 zahraničními lektory pro 660 účastníků (podkovářů, studentů, chovatelů a dalších).

 

2009 – dosud                

Udělení autorizované osoby MZe ČR dle zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – zkoušející pro profesní kvalifikace Pomocník podkováře, Europodkovář a Podkovář specialista

                                         

2009 – dosud                

Založení PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o.

jednatel společnosti, hlavní lektor a Autorizovaná osoba pro vzdělávání dospělých v oboru Péče o kopyta a podkovářství v rámci akreditovaných rekvalifikačních kursů pro profesní kvalifikace Pomocník podkováře, Podkovář a Podkovář specialista

 

2010 – 2015                 

Autor odborné učebnice PODKOVÁŘSTVÍ (ISBN: 978-80-7490-052-5)o pro vzdělávací projekt EUROPODKOVÁŘ v rámci Operačního programu Vzdělávaní a konkurenceschopnost (OPVK). Tato odborná publikace čítající 780 stran odborných textů, které jsou doprovázeny odbornými barevnými fotografiemi (cca 2500) ve 48 kapitolách vyšla na trh na konci ledna 2015. Kniha zahrnuje komplexní problematiku koňských končetin a podkovářského řemesla. Je psána srozumitelně nejen pro začínající i současné podkováře, ale i pro chovatelskou a jezdeckou veřejnost tak, aby v ní našel každý odpověď na svoji otázku. V současné době již není žádný výtisk k dispozici a připravuje se nové vydání.

2017 - 2019

Vedení projektu Innovation of Curriculum for Vocational Course v rámci programu ERASMUS +. Nejdůležitějším výstupem tohoto projektu je webový portál obsahující soubor odborných kazuistik, které sestavili na základě vlastních případů podkováři profesního sdružení Cech podkovářů ČR z.s.

2018 - 2020

Odborné vedení pracovní skupiny podkovářů Cechu a veterinárních lékařů v tvorbě Mistrovské kvalifikace pro podkováře v rámci projektu Mistrovská zkouška - systém, jehož nositeli jsou Národní pedagogický institut, Agrární komora a Hospodářská komora ČR.

Absolvované odborné stáže a semináře v rámci celoživotního vzdělávání:

 • 1996 – Ortopedické korektury kopyt, Vídeň / Rakousko

 • 1997 – Nemoci kopyt. VFU Brno / ČR

 • 1999 - Podkovářský a veterinární kongres, Ženeva / Švýcarsko

 • 2002 - Nové technologie „Easy Wolker“, Graz / Rakousko

 • 2002 – Péče o kopyta, Cincinatti, Ohio / USA

 • 2003 – Geometrie podkovy a rovnováha kopyta, Grand Moon (UK), Neumunster / SRN

 • 2003 – Poškození rohového pouzdra, Bodo Hertsch, Stephanie Hoppner, Halle /SRN

 • 2004 – Podkovářství a veterinářství Belgie, Polska, ČR a SRN, Kittlitz / SRN

 • 2004 - Podkovářství a veterinářství, Harmannsdorf / Rakousko

 • 2004 – Pracovní stáž – Podkování a péče o nemocná kopyta, Conecticate / USA

 • 2004 - Končetiny hříbat a nové technologie – Dr. Hans Castelijns, VFU Brno / ČR

 • 2005 - Péče o hříbata a nové technologie Luwex, VFU Brno / ČR

 • 2005 – Laminitis, VFU Brno / ČR

 • 2006 - Pracovní stáž – Podkování a péče o nemocná kopyta, San Diego, Kalifornie / USA

 • 2006 – AGM EFFA, Vídeň / Rakousko

 • 2007 - Podkovářský a veterinární kongres, Ženeva / Švýcarsko

 • 2007 - AGM EFFA, Zwole / Dánsko

 • 2008 - Vzdělávací semináře pod vedením zahraničních lektorů: Hans Castelijns (Itálie), Denis Leweillard (Francie), Didier                      Thiébauth (Francie), Dr. Robert Eustace (Anglie), Andy Herrman (Rakousko)

 • 2008 - AGM EFFA, Saumur / Francie

 • 2009 - AGM EFFA, Stoskholm / Švédsko

 • 2009 - Pracovní stáž – Podkování nemocných kopyt, Dr. Hans Castelijns, Cortona / Itálie

 • 2010 - Podkovářské technologie, Sóskút / Maďarsko

 • 2010 – AGM EFFA – Newmarket / Anglie

 • 2011 – Moderní trendy v podkovářství a péči o končetiny hříbat, Dr. Hans Castelijns, VFU Brno / ČR

 • 2011 - Podkování koní pro různé způsoby využití, Bernard Duvernay (Švýcarsko), Měník / ČR

 • 2011 - Končetiny hříbat, Dr. Hans Castelijns (Itálie), Měník / ČR

 • 2011 - AGM EFFA – Helsinky / Finsko

 • 2012 - Rovnováha končetiny při úpravě a podkování, Uwe Lucas, Mustad SRN, Měník / ČR

 • 2012 - Anatomie a patologie distální části končetiny, Dr. Sue Dyson, Anglie, Česká hipiatrická společnost, Poděbrady/ ČR

 • 2012 – Podkovářský seminář, přednášející Rob Renirie (Dánsko), Dr. Hans Castelijns (Itálie), WEISS / Rakousko

 • 2013 – Rovnováha končetiny a kopyta, Podkování drezurních koní, Rob Renirie (Dánsko), Měník / ČR

 • 2013 – AGM EFFA, Praha ČR

 • 2014 – Rovnováha končetiny a úprava kopyta, Tvarování podkov, Vzdělávání podkovářů ve Skotsku, David Varini (Skotsko),                     Měník / ČR

 • 2014 – AGM EFFA Budapešť / Maďarsko

 • 2015 – Problémy končetin hříbat, Končetiny dospělých koní, Dr. Scott Morrison, (Kentucky / USA), VFU Brno / ČR

 • 2015 – Základy diagnostiky kulhání koní – Česká hipiatrická společnost, Hradec Králové

 • 2015 – Laminitida koní, její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy, Prof. Christopher C. Pollit, ČZU Praha / ČR

 • 2015 – AGM EFFA, Bern / Švýcarsko

 • 2016 – Schvácená kopyta a podotrochloza, Dr. Scott Morrison, (Kentucky / USA), VFU Brno / ČR

 • 2016 – Úprava a podkování špalkových kopyt, Rozštěp rohové stěny, Dr. Hans Castelijns, Měník / ČR

 • 2016 – AGM EFFA, Newbridge, Irsko

 • 2016 – Podkovářský seminář Pezinok / Slovensko

 • 2017 - Vývoj končetin hříbat a mladých koní, podkování dostihových koní, praktické podkování a nalepování hliníkových                           podkov – Simon Curtis (Newmarket) / VFU Brno ČR

 • 2017 – Podkování končetin s rotačními odchylkami a problematika zadních končetin a jejich podkování - Dr. Hans Castelijns,                  Měník / ČR

 • 2017 - Odborná stáž v rámci dlouhodobé spolupráce a americkým veterinárním lékařem a podkovářem Scottem Morrisonem                   na podiatrickém oddělení kliniky Rood & Riddle, oddělení  Equine Podiatry v Lexingtonu – Kentucky.1

 • 2018 – Předozadní a stranová rovnováha kopyta, Mapování kopyta za účelem správného výběru vhodné podkovy, Úprava                          strojně vyráběných podkov pro každodenní podkovářskou praxi, Praktické podkování koní – Grant Moon (Wales) /                      VFU Brno ČR

 • 2019 - Podkování koní podle způsobu využití povrchu, Palmární bolestivost kopyta  Grant Moon (Wales) / VFU Brno ČR

 • 2019 - Artrotické problémy kloubů distálních částí končetin, jejich diagnostika a podkovářské řešení - Dr. Hans Castelijns,                       Měník / ČR

 • 2022 – Ortopedické problémy a jejich podkovářské řešení - Dr. Hans Castelijns, Měník / ČR

bottom of page