top of page
Název (Diagnóza): 11.1.  Poškození mezikostních svalů

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

                 

               2. Literární přehled:   Podkovářství, 42.2.2. Onemocnění mezikostního svalu a povrchového ohybače,

                                                 ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 11.1.

                   Plemeno:             Český teplokrevník

                   Pohlaví:               Valach

                   Věk:                     9 let

                   Barva:                 Bělouš

                   Pracovní využití:  Sportovní kůň

 • Potíže, na které si majitel stěžuje: Kulhání na obě hrudní končetiny

 • Doba trvání potíží: cca 4 měsíce

 • Ustájení: V boxe, výběh

 • Krmivo: Běžné pro sportovního koně

 • Stelivo: Sláma 

 • Povrch po kterém se kůň nejčastěji pohybuje: Písková jízdárna, kolotoč s pískovým povrchem, travnatý výběh

 • Frekvence úpravy kopyt: Podkováván pravidelně v 7 týdenním intervalu. 

 • Typ kování: Jednočapkové podkovy Equilibrium se smyčkami pro zvýšení patek, chodidlo vyplněné síťkou a polstrem Vettec Equi Pack

4. Anamnéza:
5. Popis případu:
1.jpg
2.jpg

Obr. č. 1.: Postoj předních končetin při pohledu z boku

V sagitální rovině obě končetiny silně zakročené s výrazně napnutými mezikostními svaly a jejich větvemi ve frontální rovině mírné offset karpy a v horizontální rovině malé vnitřní rotace prstů.

Obr. č. 2.: Pohled na kopyta při pohledu z boku

Kopyta mají extrémně vysoké patky, korunkové okraje v patkových částech jsou vytlačeny nahoru vlivem přílišného zatížení patek

 • Zhodnocení úpravy – evaluation of the hoof care:

Při úpravě kopyt byly prokazatelně ponechávány vysoké patky patrně v zájmu vyrovnání osy prstu - viz. Obr. 2

 • Zhodnocení způsobu podkování – evaluation of the type of shoeing:

Podkování podkovami se zvýšenými rameny je naprosto nevhodné. Spolu s vysokými patkami silně zatěžují nosný aparát prstu a tím i mezikostní svaly. Zbytky síťky a polstru v prostoru chodidla byly pro zdravotní stav kopyt bezpředmětné. - viz. Obr. 3. a 4.

3.jpg
4.jpg

Obr. č. 3. a 4.: Zleva - Levé a pravé přední kopyto při pohledu zespodu před podkováním

 • Výsledky vyšetření

Video č. 1.:

Pohyb předních končetin na tvrdém povrchu před podkováním

Při předvedení na tvrdém povrchu v kroku jevil kůň neochotu k pohybu a výrazně došlapoval na patky s dvojitým došlapem. V klusu a zvláště na měkkém povrchu bylo kulhání výrazné.

Video č. 2.: Příklad pozitivního testu

Test digitálním balančním extenziometrem byl na obou končetinách pozitivní při 8°na levé končetině a 11°na pravé končetině.

Tolerance zdravé končetiny na palmární extenzi je 25° - viz. Video č. 2

Sonografické vyšetření odhalilo poškození odstupů mezikostních svalů na obou končetinách.

 

6. Zvolená opatření
 • Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Při úpravě kopyt byly sníženy vysoké patky až téměř na bázi střelu tak, aby se maximálně zmenšilo prošlapování spěnkových kloubů vzhledem ke kopytnímu kloubu. Uvolněný hluboký ohybač se více zatíží a při přechodu přes spěnkový kloub převezme část zatížení mezikostního svalu.

 • Příprava podkovy – Shoe preparation:

Pro podkování byly zvoleny podkovy Mustad Libero 25 x 8 velikosti 2. Velikost podkovy byla zvolena o číslo menší, protože konce ramen byly překovány na šířku 20 mm a tím byla zvětšena velikost podkov na 3. Po natvarování podkov byly na vnitřní hranu podkov v dorzální části mezi třetími otvory pro podkováky navařeny extenze o největší šířce 8 mm. Hrany ramen podkov byly zbroušeny tak, že došlapová plocha ramen se ještě zúžila na 18 mm, a bylo dosaženo požadovaného rozdílu mezi šířkou dorzální částí podkovy a ramen 15 mm. Délka podkov byla zvolena těsně za patky, protože podpora patek příliš dlouhou podkovou není požadována.

5.jpg
6.jpg

Obr. č. 5. a 6.: Zleva - Levé a pravé přední kopyto při pohledu zezadu po podkování

7.jpg
8.jpg

Obr. č. 7. a 8.: Zleva - Levé a pravé přední kopyto při pohledu zespodu po podkování

 • Podkování – Shoeing:

K podkování byly zvoleny podkovy s dorzální extenzí, protože kůň se pohybuje nejčastěji na měkkém povrchu. Úzká ramena podkov umožní na měkkém povrchu propadání patek oproti široké dorzální části a tak dochází k dalšímu omezení zatížení mezikostního svalu. Podkovy byly přibity podkováky Derby 4 v předních otvorech

 • Veterinární opatření a zásady další péče- Veterinary treatment and rules of the further care:

Zpočátku klid v boxu, po 14 dnech provádění na ruce po tvrdém povrchu, sonografická kontola před příštím podkováním.

 • Zásady další péče – Rules of the further care:

Nejdůležitější zásadou je nechat končetinu v přirozeném postavení a v rovnováze zatížení šlach a vazů. Vysoké patky vždy znamenají přetížení nosného aparátu prstu.

7. Vývoj změny (follow up – Development of changes
 • Efekt 1. zvolené úpravy kopyt – Trimming effect: 

 • Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Kůň byl dvakrát podkován podkovami s dorzální extenzí, potom majitel zvolil jiného podkováře.

 • Efekt podkovářských opatření - treatment effect

Před druhým podkováním po 7 týdnech byl kůň sonograficky vyšetřen a bylo potvrzeno velké zlepšení. Rovněž pohyb koně se zlepšil a kulhání odeznělo.

 • Výsledek péče – Result of the care

Již před druhým podkováním byl kůň lehce zatěžován pod sedlem. Po druhém podkování byl již naprosto v pořádku, nekulhal ani na měkkém povrchu a byl zařazen do sportovního treninku.

Video č. 3.: Předvedení koně na tvrdém povrchu po podkování.

Úprava kopyt a snížení patek přinesly především pravidelný došlap a pravidelné zatížení končetiny.

9. Závěrem pro praxi

U dospělých koní je bezpodmínečně nutné zachovávat přirozenou stavbu a rovnováhu končetiny. Tento případ je jednoznačně způsobený špatnou podkovářskou péčí a vytvářením vysokých patek v zájmu vyrovnání osy prstu byla porušena dorzopalmární rovnováha končetin a kopyt.

bottom of page