top of page
3.2. Kombinované vady postoje hrudních končetin klisny

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Miloslav Kreps, CE-F

                   Místo zhotovení:   Stáj Protivín

               2. Literární přehled:   Podkovářství, Postoje předních končetin, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 3.2.

                   Plemeno:              Český teplokrevník

                   Pohlaví:                 Klisna

                   Věk:                      6 let

                   Barva:                   Ryzka

                   Pracovní využití:   Rekreační ježdění 

 • Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain: Klisna vykazuje bolestivost hrudních končetin, nekomfortní pohyb zejména na nerovném a tvrdém povrchu.

 • Doba trvání potíží – Length of the problems: Klisna se v pohybu během posledního roku výrazně zhoršila

 • Ustájení – Stabling conditions: V boxu

 • Stelivo Bedding: Sláma

 • Povrch po kterém se kůň pohybuje: travnatý výběh

 • Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care: Korektura kopyt v pravidelném intervalu každých osm týdnů.

 • Typ kování – Type of shoeing: bez podkování

 • Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis: Klisna se pohybuje hůře na zpevnělém nebo nerovném povrchu i v kroku

Potíže, na které si majitel stěžuje – Reason why the owner complain:

Klisna vykazuje nekomfortní pohyb a značnou křivost hrudních končetin,

Doba trvání potíží – Length of the problems:                                   

Potíže zřejmě vyplývají z nedostatečné péče o končetiny v ranném hříběcím věku. 

Ustájení – Stabling conditions: V posledním roce ustájena způsobem 24/7, v předešlých letech majiteli není známo.

Stelivo Bedding: Sláma.

Povrch po kterém se kůň nejčastěji pohybuje: Travnatý výběh.

Frekvence úpravy kopyt – Frequency of the hoof care:         

Korektura kopyt v pravidelném intervalu každých osm týdnů.

Typ kování – Type of shoeing: Bez podkování.

Kulhání, případná diagnóza – Lameness and diagnosis: 

Kombinované vady hrudních končetin. 

4. Anamnéza - History:

Charakteristika změn – Characterisation of the changes:

Klisna vykazuje nekomfortní pohyb, který je způsoben kombinací vad postojů hrudních končetin. 

Postoj končetin – Conformation:

 • rozbíhavý postoj 

 • na obou hrudních končetinách je Off set carpus

 • velká vnější rotace končetin a od spěnkového kloubu má klisna vnitřní rotace prstu

 • navíc je patrné vbočení prstu v korunkovém kloubu

1.jpg
2.jpg
3 PP.jpg

Obr. 1. a 2.: Postoj klisny při pohledu zepředu a zezadu před úpravou a podkováním 

Obr. č. 3.: Pravá přední končetina při pohledu zezadu před úpravou a podkováním 

Tvar kopyta a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

 • kopyta jsou sbíhavá  

 • následkem přetížení venkovní patky ve fázi nesení je podvalena venkovní stěna kopyta 

 • klisna trpí hnilobou střelů

 • Zhodnocení úpravy a podkování – evaluation of the hoof care and of the type of shoeing:

Úprava kopyt byla poněkud zanedbána.

Videozáznam č. 1.: Předvedení klisny 22.5.2019 při prvním podkování

5. Popis případu – Problem description

6. Zvolená opatření – Choisen solutions

Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Celkovou úpravou kopyta maximálně vyrovnáme:

 • jak lateromediálně, tak dorzopalmárně nosnou plochu.

 • mediální stranu kopyta srovnáme tak , aby nám zůstal prostor pro přibití podkováků.

5 PP.jpg
6 LP.jpg
4 LP.jpg

Obr. č. 4. a 5.: Zleva - Levé a pravé přední kopyto při pohledu na upravené chodidlo

Obr. č. 6: Zleva - Pravé přední kopyto při pohledu zepředu po úpravě

Příprava podkovy – Shoe preparation: 

Vzhledem k tomu , že klisna žije 24/7 bylo zvoleno následující podkování:

 • pantoflici 25/8 mm na které vyrobíme extenze, které pomohou lépe podchytit těžiště končetiny a zároveň nebudou zvyšovat tlak na již tak přetěžovanou vnější patku

 • pomocí podkovy se pokusíme posunout celé těžiště na latelární stranu kopyta při zachování šíře podkovy jak na vnitřním,tak vnějším rameni podkovy

 • přední část podkovy bude respektovat pohyb končetiny a dorzopalmární vyvážení za pomocí sáňky 

 • vnější rameno : za pomocí rýhováku rozšíříme vnější hranu podkovy a vnitřní hranu podkovy bruskou zúžíme zpět na 25 mm

 • vnitřní rameno : rozšíříme na vnitřní hraně podkovy a vnější hranu šikmo obrousíme zpět na 25 mm.

 

Tyto úpravy zhotovíme na podkově na její došlapové ploše. Natvarování nosné plochy podkovy musí respektovat lateromediální rovnováhu a mechanismus kopyta.

8 LP.jpg
9 LP.jpg
7.jpg

Obr. č. 9: Zleva - Pravá přední podkova 

Obr. č. 7. a 8.: Zleva - Pravá a levá připravená podkova

Podkování – Shoeing:

Podkovy byly natvarovány na obě kopyta tak, aby hrana vnitřního ramene podkovy respektovala obvod kopyta. Vnější rameno bylo natvarováno s přesahem přes obvod postranní části kopyta tak, aby byla vyrovnána lateromediální rovnováha kopyt a podchyceno zatížení končetin na vnější přetížené straně. 

10 PP.jpg
11 PP.jpg

Obr. 10. a 11.: Podkované pravé přední kopyto při pohledu zepředu a z boku

12 PP.jpg
13 PP.jpg

Obr. 12. a 13: Zleva: Podkované pravé přední kopyto při pohledu zespodu a na zvednuté končetině

7. Vývoj změny (follow up – Development of changes)

Efekt první zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Úpravou chodidlové plochy a vyrovnáním mediální stěny kopyta byla upravena latero-mediální rovnováha a zajištěn pravidelnější došlap kopyta

Změny ve volbě podkov a podkování  – Changes in shoe choice and shoeing:​ Překována po 5-ti týdnech.

14.jpg

Obr. č. 14: Natvarované podkovy

16.jpg
17.jpg

Obr. 15. a 16.: Podkované pravé přední kopyto při pohledu zepředu a zezadu

18.jpg
23 LP.jpg

Obr. 17. a 18: Zleva: Podkované pravé přední kopyto při pohledu zespodu a na zvednuté končetině

20 LP.jpg
21 LP.jpg

Obr. 19. a 20.: Podkované levé přední kopyto při pohledu zepředu a z boku

22 LP.jpg
23 LP.jpg

Obr. 21. a 22: Zleva: Podkované levé přední kopyto při pohledu zespodu a na zvednuté končetině

25.jpg

Videozáznam č. 2.: Předvedení klisny po překování po 5-týdnech

Obr. 23.:Podkovaná přední kopyta při pohledu zepředu

Překování a kontrolu doporučuji v intervalu 5 - 6 týdnů. Podle vyhodnocení výsledků podkování doporučuji navrhnout vždy další postup. 

LOGO 9.jpg

8. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message).

bottom of page