top of page
Název (Diagnóza): 11.2.1.  Postižené kolaterální vazy vlivem špatné rovnováhy kopyt

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

                 

               2. Literární přehled:   Podkovářství, 42.2.3. Onemocnění kolaterálních vazů kloubů prstu končetiny,

                                                 ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 11.2.1.

                   Plemeno:             Lusitánský kůň

                   Pohlaví:               Hřebec

                   Věk:                     Narozen 16.5.2009

                   Barva:                 Tmavý hnědák

                   Pracovní využití:  Drezura stupně "T"

 • Potíže, na které si majitel stěžuje: ztráta pohybu (prostoru), střídavé kulhání na obě hrudní končetiny, především v obratech

 • Doba trvání potíží: cca 3 měsíce

 • Ustájení: V boxe 

 • Krmivo: Běžné pro sportovního koně

 • Stelivo: Sláma s pilinami

 • Povrch po kterém se kůň nejčastěji pohybuje: jízdárna  s pískem a netkanou textilií, travnatý výběh

 • Frekvence úpravy kopyt: V ČR podkováván pravidelně v 6-8 týdenním intervalu. Poslední dvě podkování provedena v Německu, kde byl kůň dlouhodobě na výcviku. 

 • Typ kování: Pantoflice 22x8 značky Kerckhaert

 • Kulhání, případná diagnóza: Kůň vykazuje kulhání na obě přední končetiny zejména uvnitř obratu. Kůň absolvoval nejprve vyšetření v Německu a oba kopytní klouby byly ošetřeny kortikoidy. Kulhání se příliš nezlepšilo a proto byl dovezen zpět do ČR. Zde byl znovu vyšetřen sonograficky, rentgenologicky a svodnou anestezií. Byla diagnostikována disbalance kopyt a postižené vnitřní kolaterální vazy kopytních kloubů.

4. Anamnéza:
5. Popis případu:
 • Charakteristika změn – Characterisation of the changes:

Kůň vykazuje kulhání na obě přední končetiny 2 – 3 stupně v konečné fázi nesení, překlápění a odrazu. Zkracuje kroky a odmítá aktivní pohyb vpřed.

 • Postoj končetin – Conformation:

Ve frontální rovině jsou končetiny mírně rozbíhavé a v horizontální rovině vykazují vnitřní rotaci prstu. Obě tyto vady zatěžují vnitřní polovinu  kopyt a způsobují jejich rozbíhavost.

 • Tvar kopyta a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

Tvar kopyt předních končetin je při pohledu zepředu rozbíhavý s konkávně prohnutou vnější kopytní stěnou. Vnitřní kopytní  stěna je téměř svislá. Pohled na chodidlo odhaluje velkou disbalanci v jednotlivých polovinách i čtvrtích chodidlové plochy. Největší plochu má vnější přední čtvrtina chodidlové plochy. Následek je velmi ztížené propadání vnější přední části kopyta do sypkého povrchu a překlápění  kopyta.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrasonografickým vyšetřením nebylo zjištěno žádné poškození měkkých tkání distálních částí končetin. RTG vyšetřením byly zjištěny na předozadní projekci a oxpringu velké rozdíly mezi tvarem rohového pouzdra a kopytní kosti. U obou předních končetin bylo těžiště rohového pouzdra posunuto dopředu a vně od těžiště kopytní kosti. Pozitivní svodná anestezie na patkách potvrdila bolestivost palmárních částí kopyt.

 • Zhodnocení úpravy a typu podkování – evaluation of the hoof care and the type shoening:

Pohybové problémy  koně jednoznačně způsobila špatná úprava kopyt při posledních dvou překováních. Nedodržování zásad rovnováhy       kopyt a končetin dovedlo kopyta do disbalance a následného kulhání.  Způsob podkování nebylo možné vyhodnotit, protože podkovy byly       sejmuty při  rentgenologickém vyšetření den předem.

Obr. č. 1. a 2.: Zleva - Levé a pravé přední kopyto před úpravou při pohledu zepředu.

9.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg

Obr. č. 5. a 6.: Zleva - Levé a pravé přední kopyto před úpravou při pohledu zezadu.

Pohled zezadu na postavení prstů vzhledem k distální části končetin potvrzuje vnitřní rotaci prstu a potřebu kopyta se překlápět přes jeho vnější přední část.

1. LP před úpr..jpg

RTG snímky před úpravou kopyt. Vyhodnocením snímků byla zjištěna velká asymetrie v uložení kopytní kosti v rohovém pouzdře v závislosti na těžišti kopyta. Nebyla dodržena zásada paralelnosti spodní plochy kopytní kosti a nosného okraje kopyta. Vnější přední části kopyt byly vyšší a delší, což se projevilo na předozadních snímcích šikmým uložením kopytních kostí směrem dovnitř. Následkem toho se nadměrně otevíraly štěrbiny kloubů prstu na vnitřní straně a došlo k pohmoždění a bolestivosti vnitřních kolaterálních vazů

1. LP před úpr.-.jpg
3. PP před upr..jpg
3. PP před upr.-.jpg
5. LP před úpravou.jpg
5. LP před úpravou..jpg
7. PP před úpravou.jpg
7. PP před úpravou-.jpg

Obr. č. 7.a, b.: Zleva - Předozadní snímek levého předního kopyta před úpravou. b): s geometrickým vyznačením 

Obr. č. 8.a, b.: Zleva - Předozadní snímek pravého předního kopyta před úpravou. b): s geometrickým vyznačením 

Obr. č. 9.a, b.: Zleva - Snímek oxpring levého předního kopyta před úpravou. b): s geometrickým vyznačením 

Obr. č. 10.a, b.: Zleva - Snímek oxpring pravého předního kopyta před úpravou. b): s geometrickým vyznačením 

12.jpg

Obr. č. 3. a 4.: Zleva - Levé a pravé přední kopyto před úpravou při pohledu zespodu

7. Zvolená opatření
 • Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Úpravou musíme sledovat za pomoci analýzy nosné plochy chodidla sjednocení těžiště kopytní kosti a rohového pouzdra. Ideální stav je, aby po úpravě kopyta byly všechny protilehlé body nosného okraje stejně vzdáleny od těžiště kopytní kosti. U daných kopyt byla delší část kopytní stěny snížena a po obvodu bylo vyrovnáno konkávní prohnutí rozbíhající se kopytní stěny. U patek byla na obou kopytech zachována stejná výška. Při úpravě chodidel jsme dbali na stejnou výšku klenby  na obou polovinách kopyta. 

15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg

Obr. č. 11. a 12.: Zleva - Levé a pravé kopyto po úpravě při pohledu zepředu

Obr. č. 13. a 14.: Zleva - Levé a pravé kopyto po úpravě při pohledu zespodu

Po úpravě kopyt byly provedeny kontrolní RTG snímky, které potvrdily, že správným upravením kopyt bylo dosaženo téměř ideální rovnováhy.

1. LP před úpr.-.jpg
2. LP po úpr.-.jpg
3. PP před upr.-.jpg
4. PP po úpr-.jpg

Obr. č.15.a 16.: Zleva - Předozadní snímek levého předního kopyta s geometrickým vyznačením před úpravou a po úpravě

Obr. č.17.a 18.: Zleva - Předozadní snímek pravého předního kopyta s geometrickým vyznačením před úpravou a po úpravě

5. LP před úpravou..jpg
6. LP po úpravě-.jpg
7. PP před úpravou-.jpg
8. PP po úpravě-.jpg

Obr. č.15.a 16.: Zleva - Snímek oxpring levého předního kopyta s geometrickým vyznačením před úpravou a po úpravě

Obr. č.17.a 18.: Zleva - Snímek oxpring pravého předního kopyta s geometrickým vyznačením před úpravou a po úpravě

 • Příprava podkovy – Shoe preparation:

Pro podkování kopyt upravených do dobré rovnováhy není nutné vymýšlet žádné speciální podkovy. Zvolili jsme jednočapkové podkovy Libero velikosti 2 a za tepla jsme je natvarovali s přiměřenými přesahy na obě kopyta tak, aby maximálně podporovaly rovnováhu kopyt vzhledem k těžišti. Pro odlehčení vnitřních kolaterálních vazů jsme mezi prvním vnitřním a druhým venkovním otvorem pro podkováky vykovali lehké sáňkové prohnutí. V závěru jsme podkovy obrousili.

 • Podkování – Shoeing:

K přibití podkov jsme použili podkováky Derby 4, velikosti 51 mm. Zatloukány byly do prvních třech otvorů pro podkováky, aby co nejméně omezovaly kopytní mechanismus. Podkovy musí respektovat a v některých případech podporovat přirozené osy končetin a rovnováhu kopyt. Obr.: 19,20,21,22,23,24.

19.jpg
21.jpg
23.jpg

Obr. č.19. 20. a 21.: Zleva - Levé přední kopyto po podkování při pohledu zepředu, zespodu a zezadu

20.jpg
22.jpg
24.jpg

Obr. č.19. 20. a 21.: Zleva - Pravé přední kopyto po podkování při pohledu zepředu, zespodu a zezadu

 • Veterinární opatření a zásady další péče- Veterinary treatment and rules of the further care:

Kontrola při přetrvávání kulhání. Při další úpravě kopyt a podkování dbát na správnou rovnováhu kopyt a končetin.

 • Efekt 1. zvolené úpravy kopyt – Trimming effect: 

Efekt úpravy kopyt byl viditelný na tvaru kopyt a postoji končetin. Rovněž kontrolní RTG snímky potvrdily zlepšení rovnováhy.

 • Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Změny v podkování a volbě podkov nemohly být vyhodnoceny, protože podkovy byly při vyšetřování koně sejmuty.

 • Efekt podkovářských opatření - treatment effect

Při podkování nebyla uplatněna žádná zvláštní podkovářská opatření. Největší efekt přinesla správná úprava kopyt.

 • Výsledek péče – Result of the care

Přímo po podkování se pohyb koně při předvedení zlepšil asi o 30%. V dalších pěti až sedmi dnech odpočinkového režimu přestal kůň kulhat i na tvrdém povrchu a dva týdny po podkování již byl v plné tréningové zátěži.

8. Vývoj změny (follow up – Development of changes
9. Závěrem pro praxi

Správná úprava rohového pouzdra vzhledem ke kopytní kosti, respektování přirozených os končetin a těžiště kopyta by mělo patřit k základním znalostem a praktickým dovednostem každého podkováře. Absence dostatečné praxe a teoretických znalostí při studiu podkovářství se v závěru projevuje na mnoha podobných případech.

bottom of page