top of page
Název (Diagnóza): 4.2.2. Flexní deformita u hříběte

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Miloslav Kreps, CE-F

                   Místo zhotovení:   Popelka

               2. Literární přehled:   Podkovářství, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 4.2.2.

                   Plemeno:             Paint horse

                   Pohlaví:               Hřebec

                   Věk:                     9. týden stáří

                   Barva:                 Strakáč

                   Pracovní využití: Odchov

Potíže, na které si majitel stěžuje: Hříbátko  má pohybové problémy.

Doba trvání potíží: cca 3 týdny

Ustájení: 24/7

Povrch po kterém se kůň pohybuje: travnatý výběh

Frekvence úpravy kopyt: 1. korektura ve 4.týdnu

Typ kování: Žádné

Kulhání, případná diagnóza: Velká flexita hrudních končetin, vlivem nadměrného růstu hříběte

4. Anamnéza:
5. Popis případu:

Charakteristika změn: Vlivem nadměrného a velmi rychlého růstu hříběte došlo k flexitě hrudních končetin.

Tvar kopyta  a patologické změny: Kopýtko je špalkové, dorzální kopytní stěna prohnutá, patky nedošlapují na podložku.

Postoj končetiny: Vlivem tahu zkráceného hlubokého ohybače stojí hříbě na hrotu kopýtka.

Zah 19.8.2018 I.jpg
Zah 19.8.2018 II.JPG

Obr. č. 1. a 2.: Postoj končetin před úpravou - 19.8.2018

Videozáznam. č. 1.: Pohyb končetin před úpravou - 19.8.2018

6. Zvolená opatření: 

Zvolená úprava kopyt: Byla provedena základní úprava kopýtek a na obě hrudní končetiny byla nalepena podkůvka Dallmer s podporou patek pro zmírnění tahu hlubokého ohybače a jeho relaxaci . 

Příprava podkovy:  Po úpravě kopýtek byly připraveny a řádně očištěny Dallmerovy podkůvky s klínkem.

Podkování:   Pro ochranu korunky nalepena páska po jejím obvodu, poté nalepena Dallmerova podkůvka a nakonec přišroubovaný podpatek –klínek. Ošetřena byla nejprve levá přední končetina, která se jevila jako více postižená, a poté pravá. 

Veterinární opatření:  Úprava krmné dávky matky.

Zah 18.8.2018 V.jpg
Zah 19.8.2018 IV.jpg

Obr. č. 3 a 4.: Postoj končetin po úpravě - 19.8.2018

7. Vývoj změn

Efekt 1. zvolené úpravy kopyt - Trimming efekt

Hned po aplikaci bylo zjevné zlepšení funkce hlubokého ohybače 

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Při kontrole po 5 dnech bylo zjištěno, že opatření pro levou přední končetinu jako nedostatečné. 

Efekt 1. podkovářského opatření - Farriery treatment effect:

I přes veškeré pravidelné úpravy a používání Dallmerových podkůvek se nepodařilo daný vývoj změnit k lepšímu.

Výsledek péče – Result of the care:

Dne 18.10. 2018 se veterinární lékař rozhodl pro desmotomii hlubokého ohybače. V tomto případě přetnout přídavnou hlavu hlubokého ohybače vyhodnotil jako nedostačující.

Zah 23.8.2018 I.jpg
Zah 23.8.2018 II.jpg
Zah 23.8.2018 VI.jpg

Obr. č. 5. - 7.: Jako dodatečnou podporu jsme použili hliníkový plech. Za pomocí Superfastu byl vytvořen klínek v patkové části mezi destičku a stávající podpatek. Na dorzální část byla připevněna hliníková destička, abychom zamezili překlubování.

Zah 18.10.2018 I 1.převaz.jpg
Zah_18.10.2018_II_1.převaz.jpg

Efekt 2. zvolené úpravy kopyt:​

Před přetětím hlubokého ohybače byla Superfastem vytvořena podpora dorzální části kopyta

 

Obr. č. 8. - 9.: 

Pohled na levou přední končetinu při prvním převazu.

Další podkovářská péče: 

Do dubna 2019 byla prováděna pravidelná úprava kopyt po 10-14 dnech. Od dubna 2019 byl interval prodloužen na 5-7 týdnů

Videozáznam č. 2.: 

Pohyb hříběte 8.12.2019

Zah_květen_2019_III.jpg
Zah_květen_2019_II.jpg
Zah květěn 2019 I.jpg
Zah_květen_2019_IV.jpg

Obr. č. 10. - 13.: 

Pohled na končetiny v květnu 2019

bottom of page