top of page
Název (Diagnóza): 4.2.2. Flexní deformita hrudních končetin a laxní deformita pánevních končetin u hříběte

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Miloslav Kreps, CE-F

                   

               2. Literární přehled:   Podkovářství, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 4.2.3.

                   Plemeno:            Český teplokrevník

                   Pohlaví:               Hřebec

                   Věk:                     1 měsíc stáří

                   Barva:                 Hnědák

                   Pracovní využití: Odchov

Potíže, na které si majitel stěžuje: Hříbě se narodilo s deformitami hrudních i pánevních končetin. 

Doba trvání potíží: Od narození.

Ustájení: V boxe s matkou.

Povrch po kterém se kůň pohybuje: Travnatý výběh.

Frekvence úpravy kopyt: 1. korektura. 

Typ kování: Žádné.

Kulhání, případná diagnóza: Flexní hrudní končetiny a laxní pánevní končetiny, "hříbě vlající ve větru".

4. Anamnéza:
5. Popis případu:

Charakteristika změn a postoj končetin: 

Flexní deformity na hrudních končetinách a laxní deformity na pánevních končetinách „ hříbě vlající ve větru“

1. - 20.7.2018.jpg
3 - 20.7.2018 IV.jpg
2. - 20.7.2018 .II.jpg

Obr. č. 1. - 3.: Postoj končetin před úpravou - 20.7.2018

6. Zvolená opatření: 

Zvolená úprava kopyt: 

Kopýtka na hrudních končetinách byla upravena základním způsobem.

 

U zadní pravé končetiny snížíme rašplí patky tak, abychom prodloužili jejich nosnou plochu co nejvíce plantárně. Zrašplováním vnitřní stěny kopýtka zmenšíme její obvod a vyrovnáme lateromediální rovnováhu.

 

Na levé zadní končetině je pracovní postup stejný a přilepíme Dallmerovu podkůvku s laterální extenzí.

Příprava podkovy:  

Podle upraveného kopýtka naměříme velikost Dallmerovy podkůvky, která má na extenzní straně volnou část přilepovacího okraje. Ten po přiložení podkůvky na kopýtko přimáčkneme na stěnu kopyta a okraj kopýtka obkreslíme fixem okraj na extenzní části podkůvky. Pak dochází k samotné úpravě Dallmerovy podkůvky. Podle nakreslené rysky přišroubujeme boční pohyblivou část podkůvky k její spodní části, čímž vznikne její velikost. Podle laxity levé zadní končetiny byla zvolena extenze v maximálním rozsahu.

Podkování:   

Dallmerova podkůvka a kopýtko byly důkladně očištěny. Pro ochranu korunkového okraje byla po celém obvodu cca 1 cm pod okrajem nalepena lepící páska. Poté byla podkůvka přilepena dvousložkovým lepidlem Superfast Vettec.

Veterinární opatření:  

Organizovaný pohyb, pastva 3 x1-2h denně. Prostorný box, který bude nastlaný slámou kolem stěn, kde si hříbě najde příhodné místo na odpočinek. Při stání na tvrdém povrchu v nenastlané části boxu je působení extenze zajištěno.

Kontrola podkováře je nutná nejméně každých 10-14 dní, kdy je nutné provést úpravu kopýtek a Dallmerovy podkůvky (zkracování extenze a zvětšení obvodu v souvislosti s růstem kopýtka.

5. - 20.7.2018 V.jpg
6. - 20.7.2018 VI.jpg

Obr. č. 4 - 6.:

Postoj zadních končetin po úpravě - 20.7.2018

7. - 20.7.2018 VII.jpg
7. Vývoj změn

Efekt 1. zvolené úpravy kopyt - Trimming efekt

Hned po aplikaci bylo zjevné zlepšení funkce hlubokého ohybače 

Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Při kontrole po 5 dnech bylo zjištěno, že opatření pro levou přední končetinu jako nedostatečné. 

Efekt 1. podkovářského opatření - Farriery treatment effect:

I přes veškeré pravidelné úpravy a používání Dallmerových podkůvek se nepodařilo daný vývoj změnit k lepšímu.

Výsledek péče – Result of the care:

Dne 18.10. 2018 se veterinární lékař rozhodl pro desmotomii hlubokého ohybače. V tomto případě přetnout přídavnou hlavu hlubokého ohybače vyhodnotil jako nedostačující.

Zah 23.8.2018 I.jpg
Zah 23.8.2018 II.jpg
Zah 23.8.2018 VI.jpg

Obr. č. 5. - 7.: Jako dodatečnou podporu jsme použili hliníkový plech. Za pomocí Superfastu byl vytvořen klínek v patkové části mezi destičku a stávající podpatek. Na dorzální část byla připevněna hliníková destička, abychom zamezili překlubování.

Zah 18.10.2018 I 1.převaz.jpg
Zah_18.10.2018_II_1.převaz.jpg

Efekt 2. zvolené úpravy kopyt:​

Před přetětím hlubokého ohybače byla Superfastem vytvořena podpora dorzální části kopyta

 

Obr. č. 8. - 9.: 

Pohled na levou přední končetinu při prvním převazu.

Další podkovářská péče: 

Do dubna 2019 byla prováděna pravidelná úprava kopyt po 10-14 dnech. Od dubna 2019 byl interval prodloužen na 5-7 týdnů

Videozáznam č. 2.: 

Pohyb hříběte 8.12.2019

Zah_květen_2019_III.jpg
Zah_květen_2019_II.jpg
Zah květěn 2019 I.jpg
Zah_květen_2019_IV.jpg

Obr. č. 10. - 13.: 

Pohled na končetiny v květnu 2019

bottom of page