top of page

5.1. Podkovářská diagnostika - Vyšetření kopyta palpačními kleštěmi, Autor: Ing. Jindřich Vinčálek

Vyšetření kopyta palpačními kleštěmi - základní podkovářská diagnostika
5359_edited.jpg

Obr.č.1: Palpační kleště

Postižení anatomických útvarů kopyta se zjistí palpací jeho vnitřních struktur kopytními kleštěmi přes rohové pouzdro. Správné vyšetření kopyta palpačními kleštěmi má nejen svá specifická místa, ale i správný postup. Pokud pouze zjišťujeme možnost kopyta jako zdroje kulhání, musíme provést postupně celou soustavu palpačních hmatů. Při zaměření na určité postižení můžeme palpační vyšetření omezit pouze na hmaty specifické pro danou oblast kopyta.

 

Při palpačním vyšetření kopyta si musíme uvědomit, že počáteční velký tlak kleštěmi na palpační body znecitliví nervová zakončení a nejsme potom schopni rozlišit dle reakce koně jemné nuance tlaku palpačních kleští na bolestivá a nebolestivá místa. Proto provádíme palpační vyšetření rohového pouzdra nejméně 2x, především na nosném okraji kopyta.

 

První vyšetření musíme vést malým tlakem odpovídajícím velikosti kopyta a tloušťce rohového pouzdra. Začínáme palpací patkových hran stiskem rozpěrek proti kopytní stěně patek. Potom pokračujeme ve vzdálenostech maximálně 2 cm po celém nosném okraji kopyta. Pokud je první vyšetření bez bolestivé odezvy, vyšetříme nosný okraj ještě jednou zesíleným tlakem.

Postup vyšetření nosného okraje kopyta od vnitřní patky postupně po obvodu kopyta až po vnější patku
CIMG6587.jpg
CIMG6588.jpg
CIMG6589.jpg
CIMG6591.jpg
CIMG6593.jpg
6.jpg

Obr. č. 2 - 7.: Vyšetření nosného okraje kopyta průměrné velikosti

Palpačními kleštěmi můžeme přes rohové pouzdro podkovářsky vyšetřit bolestivost i dalších anatomických částí.
7.jpg

 Obr. č.8.:

Hrot kopytní kosti vyšetříme stiskem kleštěmi na poloviční vzdálenosti od hrotu kopyta ke hrotu střelu proti dorzální kopytní stěně 

8.jpg
9.jpg

 Obr. č.9. a 10.:

Bolestivost střelu můžeme vyšetřit stiskem kleští na střel v boční střelové rýze proti protilehlé kopytní stěně v postranní části kopyta.

10.jpg
11.jpg
12.jpg

 Obr. č.11. a12.:

Bolestivost rozpěrek nebo kopytních chrupavek vyšetříme palpací mezi stěnou rozpěrky a kopytní stěny v polovi polovině její výšky v patkové části kopyta.

Obr. č. 13.:

Citlivost kopytních chrupavek můžeme také palpovat stiskem patkových částí kopyta v polovině výšky kopytní stěny proti sobě.

Již velkou zkušenost v aplikaci palpační metody kopytními kleštěmi vyžaduje vyšetření střelkové kosti. Střelkovou kost můžeme vyšetřit dvěma hmaty.

CIMG6624.jpg
CIMG6623.jpg
palpace_podkováku.jpg

Obr. č.14.: Palpace přes střel

První hmat při vyšetření střelkové kosti vedeme stiskem mezi polovinou délky střelu a dorzální kopytní stěny ve 2/3 její výšky.

Obr. č.15.: Druhé vyšetření střelkové kosti můžeme aplikovat stiskem palpačními kleštěmi v nejširším místě kopyta v polovině výšky stěny prodlouženým tlakem 5-10 vteřin. Toto vyšetření je pouze orientační.

Obr. č. 16.: Při bolestivosti kopyta po podkování zjišťujeme pomocí palpačních kleští pravděpodobnost přestrouhání, tlaku podkovy nebo podkováku na kopytní škáru. Palpaci vedeme po obvodu kopyta mezi vnitřní hranou podkovy a kopytní stěnou těsně pod úrovní nýtů podkováků. 

bottom of page