top of page
Název (Diagnóza): 7.4.1. Rány kopyt - poškozená korunka

                  1. Autor textů a fotografií a zhotovitel práce:  Petr Šumpela, CE-F

                 

               2. Literární přehled:   Podkovářství, Rány kopyt,

                                                 ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data pacienta č. 7.4.1.

                   Plemeno:             Český teplokrevník

                   Pohlaví:               Hřebec

                   Věk:                     Narozen 2012

                   Barva:                  Isabela

                   Pracovní využití:  Všestrannost stupně "Z"

 • Potíže, na které si majitel stěžuje: Při pohybu ve výběhu prošlápl kovovou vanu sloužící jako napajedlo a způsobil si hluboké poranění korunkového okraje mediální (vnitřní) patky na pravé zadní končetině. Přes hluboké poranění nevykazoval kůň kulhání.

 • Doba trvání potíží: cca 1 týden od zranění

 • Ustájení: V boxe 

 • Krmivo: Běžné pro sportovního koně

 • Stelivo: Sláma 

 • Povrch po kterém se kůň nejčastěji pohybuje: Travnatý výběh

 • Frekvence úpravy kopyt: Pravidelně v intervalu 6 8 týdnů.

 • Typ kování: Pantoflice 22 x 8 značky Mustad Libero

 • Kulhání, případná diagnóza: Kulhání kůň nevykazoval.

4. Anamnéza:
 • Charakteristika změn – Characterisation of the changes:

Kůň nevykazuje kulhání. Na vnitřní straně pravé zadní končetiny v oblasti patky byl hluboce poškozený korunkový okraj, došlo k resekci korunky, kopytní stěny a částečně i vnitřní patky.

 • Postoj končetin – Conformation:

Ve frontální rovině jsou končetiny mírně rozbíhavé a v horizontální rovině vykazují vnitřní rotaci prstu.

 • Tvar kopyta a patologické změny – Shape of the hoof and pathologic changes:

1.jpg
2.jpg

​Obr. č. 1. a 2.: Zleva - Kopyto při pohledu zespodu a z boku. Mírně rozbíhavé kopyto s chodidlem srdčitého tvaru se zjizvenou vnitřní patkou.

 • Zhodnocení úpravy a podkování – Evaluation of the hoof care and type of shoeing: 

Kopyto mělo přiměřený nárůst kopytní stěny a dobrou tloušťku chodidla. Kopyto nebylo podkováno​

 • Výsledky vyšetření – Lameness and suspicious diagnosis including rtg and usg:

Přes velký rozsah poranění kopyta nebylo diagnostikováno kulhání. Po zranění byl korunkový okraj špatně ošetřen a nedošlo k reponování korunkového okraje tlakovými obvazy do původního tvaru až do doby zhojení. Korunka byla tlakem pružící patky a odrůstající rohovinou vytlačena směrem nahoru a vytvořila v oblasti měkké patky rohovinou pokrytou granulací viz. Obr. č. 3.

3.jpg

​Obr. č. 3.: Zleva - Kopyto při pohledu z boku a z boku. 

Korunka byla tlakem pružící patky a odrůstající rohovinou vytlačena směrem nahoru a vytvořila v oblasti měkké patky rohovinou pokrytou granulací.

5. Popis případu – Problem description:
 • Zvolená úprava kopyt – Trimming:

Kopyto bylo upraveno do dobré rovnováhy s nižšími patkami a proliferujícím střelem.

 • Příprava podkovy – Shoe preparation:

4.jpg

Obr. č. 4

Pro podkování kopyta byla zvolena zadní podkova Mustad Libero 25 x 8 mm. Mezi konce ramen byl navařen srdčitý zámek pro podporu střelu a vnější patky a zároveň odlehčení vnitřní patky.

 • Podkování – Shoeing:

Před přibitím srdčité podkovy na kopyto byla podbroušena postižená patka na nosném okraji tak, aby patka nedosedala na nosnou plochu podkovy. Tento způsob podkování na tzv. „plovoucí patku“ eliminuje tlak na nosný okraj kopyta a umožňuje poklesnutí korunkového okraje. viz. Obr. 5. a 6.

5.jpg
6.jpg

Obr. č. 5: Zleva - Podkované kopyto při pohledu zezadu

Obr. č. 6: Vpravo  - Při pohledu z boku - "plovoucí patka".

 • Veterinární opatření - Veterinary treatment: Kontrola při projevech kulhání.

 • Zásady další péče – Rules of the further care:

Cílem dalšího podkování je stálé přenášení zatížení na střel a odlehčení vnitřní patky, aby nedocházelo k tlaku na chodidlovou stěnu, která by opět vytlačila poškozenou korunku nahoru.

6. Zvolená opatření – Choisen solutions
 • Efekt 1. zvolené úpravy kopyt – Trimming effect:

Snížení patek a úprava správné rovnováhy kopyta významně napomohla k odlehčení poškozené části kopyta.

 • Změny ve volbě podkov a podkování – Changes in shoe choice and shoeing:

Díky podkování na srdčitou podkovu a snížení poškozené patky dochází k rozložení tlaku na střel a vnější stranu kopyta. Odlehčením vnitřní strany nosného okraje bylo dosaženo snížení tlaku na poškozenou korunku, rána korunky se stahuje, hojí a kopytní stěna dorůstá směrem dolů k nosnému okraji.

 • Efekt podkovářských opatření - treatment effect:

 Největší efekt přinesla správná úprava kopyta a použití srdčité podkovy spolu s podkováním na plovoucí patku.

 • Výsledek péče – Result of the care: 

Přímo po prvním podkování majitelka mohla začít koně pohybovat. Po druhém podkování nastoupil do přípravy na závody včetně skokového tréninku. Po třetím podkování začal závodit. 

7 - 2. kování.jpg
8..jpg
9..jpg

Obr. č. 7: Zleva - Vystrouhané kopyto při

                pohledu z boku po 8 týdnech

Obr. č. 8. a 9.: Zleva - Překované kopyto při pohledu z boku po 8 týdnech a při šikmém

                        pohledu na plovoucí patku

12.jpg
10 po 8 týdnech od druhého podkování.jpg

Obr. č. 10: Zleva - Kopyto při pohledu z boku

                  před třetím překování

Obr. č. 10: Zleva - Kopyto při pohledu z boku

                  po třetím překování

7. Vývoj změny (follow up – Development of changes)

Správné prvotní ošetření ran na kopytech je nesmírně důležité pro další vývoj léčby a dobré hojení s minimálními následky. Do budoucnosti přímo rozhoduje o pohybových schopnostech koně po uzdravení a jeho welfare v dalším životě. Podkovářská péče je sice nedílnou, ale často pouze podpůrnou součástí péče o poraněná kopyta.

9. Závěr (poučení pro praxi) – Conclusion (take home message)
LOGO 9.jpg
bottom of page