top of page

DOWNLOAD:

CURRICULUM FOR VOCATIONAL COURSE FARRIER SPECIALIST - "THE PAGE IS NOW TRANSLATED"
 • Introducing the tutorial

 • Explanation of the systém of obligatory case report of individual participants

 • Theoretical education

 • The principles of farriery business management

 • Anatomy and physiology of the limbs and hoofs

 • Growth of the hoof

 

 • Conformation and action of the equine extremities in adult horses and its evaluation

 • Movement of the horse and its charakteristic

 • Influence of the irregular conformation on movement

 • Health problems causef by defects in conformation 

 

 • Foals extremities

 • Conformational defects in foals - deformities

 

 • Practical lameness diagnostic

 • Provocation tests

 • Physical examination of the distal limb 

 • Diagnostic anesthesia in the lameness diagnostic

 • Diagnostic imaging in the lameness  diagnostics

 • Using the device "lameness locator"

 

       6.A

 • Management, hoof trimming and shoening of the of the hooves narrow in the heels

 • Management, hoof trimming and shoening of the of the hooves narrow in the coronet

 • Management, hoof trimming and shoening of the of the hooves narrow in the sole

 

       6.B

 • Management, hoof trimming and shoening of the club foot

 • Management, hoof trimming and shoening of the flat foot

 • Management, hoof trimming and shoening of the full hoof

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with the ring

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with poor quality of horny tissue

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with with line disease

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with hoof crack

 • Releasing hoof with the cut

 • Management, hoof trimming and shoening of the wounded hoof 

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with keratoma in cooperation with veterinarian 

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with pododermatitis

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with hyperplasia

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with hoof canker

 • Management, hoof trimming and shoening of the laminitic hoof

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with disease of coffin joint and navicular syndrom

THEORETICAL PRESENTATION AND LECTURE
 • Practical organization of education

 • The principles of photographing and video recording for case studies reports

 • Practical disection of distal limb and the hoof

 • Production of anatomical preparation, its photography and description 

 

 • Assessment of the conformation and action of the limb on the standing horse and during the movement of the horse

 • Evaluation of the movement of the horse from the video records 

 • Rentgenology evaluation of the position of the coffin bone in hoof capsule considering the posture of the limb

 

 • Practical demonstration of ortopedic management of foals hoof

 • Rentgenology assessment for evaluation of the growth plates condition and joint formation 

 • Use and applying of extension shoes

 • Manufacturing and shaping of extension shoes in older foals

 • Palpation of the distal limb and the hoof

 • Examination with extension device

 • Practical assessment of the x-rays important for farriery practice

 • Examination with "Lameness locator"

 

 • Manufacturing, modificating and shaping of shoes for narrow hooves

 • Hoof trimming and shoening of the hoofs narow in the heels, in the coronet, in the sole

 

 • Manufacturing, modificating and shaping of banana shoe

 • Manufacturing, modificating and shaping of shoes for flat hooves and shoes for sole and frog support

 • Hoof trimming and shoening of the flat foot

 • Hoof trimming and shoening of the full hoof

 • Hoof trimming and shoening of the hoof with the ring

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with poor quality of horny tissue

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with with line disease

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with with hoof crack

 • Releasing hoof with the cut

 • Management, hoof trimming and shoening of the wounded hoof 

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with keratoma in cooperation with veterinarian 

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with pododermatitis

 • Management, hoof trimming and shoening of the hoof with hyperplasia

PRACTICAL EDUCATION
 • Farriery´s company

2. Anatomy and physiology of the

    limbs and hoofs

    Growth of the hoof

 

 

3. The position of the coffin bone in a

    hoof capsule considering the

    posture of the limb

 

 

4.1. Management and hoof trimming of

       the foals with laxity

 

4.2. Management and hoof trimming of

       the foals with flexural deformity

4.3. Management and hoof trimming of

       the foals with angular deformity

4.4. Management and hoof trimming of

       the foals with rotational deformity

5. Physical examination of the distal

    limb and the hoof in horse

 

 

 

6.1. Hoof narow in the heels

6.2. Hoof narow in the coronet

6.3. Hoof narow in the sole

 

 6.4. Club foot

 • Hoof trimming and shoening of the hoof with the ring

6.6. Full foot

 

6.6. Hoof with the ring

 

7.1. Hoof with the poor quality of the

       horny tissue

 

7.2. Hoof with white line disease

 

 

7.3. Hoof with the hoof crack

 

 

7.4. Releasing hoof with the cut

 

 

7.5. Wounds of the hoof

 

 

7.6. Hoof with keratoma

 

 

8.1. Hoof with pododermatitis

 

 

8.2. Hoof with pododermatitis

 

 

8.3. Hoof with hoof canker

 

 

8.4. Laminitic hoof

TOPIC OF COMPULSORY CASE REPORTS OF THE STUDENTS IN THE FIELD PRACTICE
1. TUTORIAL (COMPETENCE): THEORETICAL EDUCATION AND THE PRINCIPLES OF FARRIERY´S COMPANY
2. TUTORIAL (COMPETENCE): ASSESSMENT OF PHYSIOLOGY AND MOVEMENT ANATOMY OF DISTAL LIMB
3. TUTORIAL (COMPETENCE): ASSESSMENT OF THE CONFORMATION AND ACTION OF THE LIMB AND MOVEMENT OF
    THE HORSE
4. TUTORIAL (COMPETENCE): FOALS EXTREMITIES
5. TUTORIAL (COMPETENCE): FARRIERY LAMENESS DIAGNOSTIC
7. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOENING DISEASED HOOFS WITH DISTURBANCE OF
    HORN CAPSULE
 
8. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT OF TRIMMING AND SHOENING DISEASED HOOFS WITH INFLAMATORY PROCESS
 
9. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOENING DISEASES OF THE DISTAL LIMB OF THE HORSE - PALMAR TENDERNESS
 
10. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOENING DISEASES OF THE DISTAL LIMB OF THE HORSE
      TENDONS APARATUS
 
11. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOENING DISEASES OF THE DISTAL LIMB OF THE HORSE
      LIGAMENT´S
12. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOENING DISEASES OF THE DISTAL LIMB OF THE HORSE       BONES AND JOINT
6. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOENING DISEASED HOOFS WITH CHANGE OF THE
    SHAPE

9.1. The hoof with disease of coffin

       joint and navicular syndrom

Toto je pouze velmi stručné shrnutí základních velmi náročných znalostí a dovedností. Podkovář specialista dle dlouholetých zkušeností chovatelů, podkovářů a veterinárních lékařů ošetřuje ve spolupráci s veterinárními lékaři a chovateli cca 80% kulhajících koní. Odborník s touto kvalifikací však přímo ovlivňuje kvalitu života a mnohdy rozhoduje přímo o dalším využití nebo utracení koně. Je zde velmi nezbytná úzká spolupráce s veterinárními lékaři a chovateli a majiteli koní. Výuka a samozřejmě i zkouška podkováře specialisty je velmi náročná na odborné znalosti z anatomie, fyziologie a patologie distální části končetiny koně, s důrazem na praktickou výuku všech onemocnění, které je možné podkovářsky řešit.

bottom of page