top of page
Title (diagnosis): 4.1.1. Congenital laxity of hind limbs in coffin joints and inward deviation of digit of right hind limb

                  1. Author  Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

                   Place of work:   Stud Farm Měník

               2. Literary overview:   Podkovářství, ISBN: 978-80-7490-052-5,  Tisk Pálka 2015

               3. Data of the patient No. 4.1.1.

                   Breed:                 Czech warmblood

                   Sex:                     Stallion

                   Age:                    Born 27.3.2013

                   Color:                  Dark bay

                   Work:                  Rearing and training in stallion test center

 • Reason, why the owner complains: Two weeks old foal only lies and refuses movement, at presentation walks on heel of hind legs. Heel bulbs of both hind legs are severely traumatized and damaged into deep wounds (see Fig. 1)

 • Lenght of the problems: since birth, acutely 4-5 days

 • Stabling conditions: In box with mare

 • Feed: Nursing

 • Bedding: Straw

 • Frequency of the hoofcare: None yet

 • Type of shoeing: Barefoot

 • Diagnosis: The foal mostly lies and movement of hind legs is painful even on soft ground.

4. Anamnéza:

Fig. 1: Severely traumatized heel bulbs

 • Characteristics fo changes: Lax deformities in coffin joint often develop in early born foals or foals born during winter. They are caused by relatively long deep digital flexor tendon (DDFT) compared to long bones of the limb. They often affect hind legs, because the inferior check ligament is significantly weaker than in forelimbs. Laxity is also caused by overall lower muscularity of foals after birth.

 • Shape of the hoof and patological changes: Hind legs of the foal have signs of strong laxity, especially in coffin joints. The foal stands on heel edges and heel bulbs. which are severely traumatised on both hind legs. SOlar surfaces are lifted from the ground, with the tip of the hoof  4 - 5 cm from the ground. Phalanx of the right hind limb is deviated inward for 12° from the axis of the limb (Fig. 2., 3., 4.).

 • Limb conformation: Uneven loading almost didn’t change the shape of the hooves yet. Heel edges are underrun forward and heel bulbs are severely wounded by the contact withe ground. (see Fig. 5., 6.).

 • Evaluation of the hoof care: Hooves fo teh foals could be trimmed from 7 - 10 days of age, after teh eponychium is worn out, which covers the sole and frogs during the birth. It was not possible to trim the foal so far.

5. Problem description:

Fig. 2. and 3.: Sole surfaces are lifted from the ground for 4 - 5 cm

Fig. 4.: Phalanx of the right hind leg is deviated inward for 12° from the vertical axis of the limb.

Fig. 5., 6.: Heel edges are underrun and heel bulbs severely wounded due to the contact with the ground

 • Trimming:  Considering the age of the foal being only 11 days, trimming was very minuscule. It was not possible to lower the heels, because it could increase the risk of further damage to the heel bulbs.  Only remaining eponychium was trimed from the soles and frogs in order to secure good contact with the shoe. Hoof walls were cleaned by file nad sandpaper up to the height of the shoe hem (see Fig. 7.).

Fig. 7.: The hoof cleaned up to the height of the shoe hem

 • Preparation of the shoe:  For shoeing were chosen two types of Dallmer’s glue on shoes in size 1 with palmar extension on the left limb and palmar - lateral extension on right limb, because we need double extension effect on this leg. For glueing was used Superfast and therefore we removed the felt layer on the glue-on hem of the shoe.  The hem was trimmed on both shoes so it wont reach the traumatised heel bulbs. Before glueing we put the shoes to the hooves and mark the center and also on right shoe, using the loose half of the hem, the width of the shoe (see Fig. 8.). After adjustments is the loose part of the hem screwed to the base (see Fig. 9.). During adjustements we keep the shoes clean and try to prevent any transfer of grease. It is appropriate to use clean gloves, because any dirt limits the endurance and quality of glueing. (see Fig.10.).

Fig. 8.: Marking the center and position of the hem

Fig. 9.: Screwing the loose end of the hem

Fig. 10.: Shoe ready to be glued on

 • Shoeing:  Before glueing we must be sure that the hoof is dry and is not greasy. It is more reliable to degrease the hooves right before the application with ethanol and carefully dry them with the heat gun. In case of using the Superfast, we must ensure calm standing of the foal for at least 1 minute after glueing. Metacrylate glues need 3 – 5 minutes to harden and therefore it is advisable to have enough helpers for fixation of the foal, or sedate him. If the temperatures are low, it is appropriate to warm up the glue and the shoe before application to 25 – 30°C by heat gun. Superfast hardens faster and warm shoe hem adapts better to the shape of the hoof. While fixating the foals limb, we apply adequate amount of glue on the hem and the shoe and with stronger pressure put the shoe on the center mark on the hoof (see Fig. 11. and 12.). At optimal conditions we could let the foal step on the limb after one minute. First was applied left shoe and after that the right one (see Fig. 13.).

Obr. č. 11. a 12.: Nalepení podkůvky

Obr. č. 13.: Nalepení levého kopýtka

 • Veterinární opatření  a zásady další péče: 

       Veterinární opatření nebyla stanovena. Ustájení na pevném povrchu, pravidelná kontrola efektivnosti ortopedických opatření, úpravy a

       přelepování extenzních podkůvek po 7 - 14 dnech. Přiměřený pohyb musí vést k co nejrychlejšímu osvalení, protože silné svaly končetin

       ovládají šlachy ohybačů a přinášejí řešení laxity. Dalším důležitým faktorem je správná výživa zaměřená na růst dlouhých kostí. Nastartování

       růstu hříběte pozitivně vyrovnává nepoměr mezi kostmi a laxními šlachami.

6. CHosen measures
 • Efekt 1. zvolené úpravy kopyt:

       Efekt první úpravy kopýtek nemůže být hodnocen, protože ihned při prvním ošetření kopýtek musely být nalepeny podkůvky hlavně

       z důvodu ochrany poškozených měkkých patek. Při dalších úpravách je nutné snižovat patky a zkracovat hroty kopýtek a tak posunovat

       těžiště co nejvíce dozadu.

     

 • Efekt podkovářských opatření:

       Na laxní problémy v kopytních kloubech obou zadních končetin mělo nalepení podkůvek s palmárními extenzemi okamžitý efekt. Hříbátko

       začalo ihned zatěžovat celé plochy chodidel a bezbolestně se pohybovat (viz. obr. 14. a 15.). Dlouhodobější problém bylo vbočení prstu na

       pravé zadní končetině. I zde však byl viditelný efekt v působení laterální extenze použité podkůvky. Před nalepením podkůvky mělo vbočení

       prstu hodnotu 12° (obr. č. 17.) a po nalepení hodnota vbočení klesla na 6° při zatížení končetiny (Obr. č. 18.). 

Obr. č. 14. a 15.: Nalepení podkůvek s palmárními extenzemi mělo okamžitý efekt. Hříbátko začalo ihned zatěžovat celé plochy chodidel a bezbolestně se pohybovat.

 • Změny ve volbě podkov a podkování: 

      Volba nalepovacích podkůvek je jediná možnost pro hříbata v prvních měsících stáří.

      V prvních dvou měsících je efekt extenzí největší a hříbata se silně laxními deformitami

      končetin je nutné podpořit palmárními extenzemi co nejdříve. Nalepovací podkůvky je

      potřeba po 10 dnech přelepovat až do nápravy postoje.

   

Obr. č. 16.: Patky byly po 10 dnech zahojené

Obr. č. 17. a 18: Hodnota vbočení prstu před nalepením a po nalepení

 • Výsledek péče:

       Po druhém nalepení extenzních podkůvek byl efekt zvolených ortopedických opatření na laxní deformity dostatečný. Za 10 dní při prvním

       přelepování podkůvek byly patky již zahojeny (viz. obr. č. 16.). Ve 36 dnech stáří byly podkůvky odstraněny a hříbě se pohybovalo bez

       problémů s došlapem na celá chodidla.

Obr. č. 19. a 20.: Podkůvky je nutné přelepovat v intervalu 10-ti dní

Obr. č. 21.: Stav končetin ve dvou letech koně

                    při pohledu zezadu

V rámci další péče byla pravidelná kontrola a správná úprava kopýtek se zaměřením na vyrovnávání osy prstu pravé zadní končetiny. Ve dvou letech stáří měl mladý kůň končetiny rovné za pomoci vlastního vývoje podporovaného správnou podkovářskou péčí (viz. obr. 21.- 24.).

Obr. č. 22. a 24.: Zleva - Uspokojivý stav končetin dvouletého hřebce při pohledu zepředu a z boku díky včasné podkovářské péči 

7. Vývoj změn
9. Závěrem pro praxi

Podkovářské řešení laxních deformit má pouze podpůrný charakter. Výsledek je podmíněn dodržováním chovatelských zásad a pravidelnou podkovářskou péčí. Tím se rozumí úprava kopýtek hříbat po 5-10 dnech. Běžná úprava 1x za dva měsíce je i u zdravých hříbat naprosto nedostatečná.

bottom of page