top of page

Profesní kvalifikace „Podkovář specialista – kód NSK 41-040-M“ zastupuje nejen v ČR nejvyšší stupeň vzdělání podkováře, který diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje a podkovává, nejen pravidelná a nepravidelná zdravá kopyta, ale především nemocná kopyta a končetiny všech kategorií koní s cílem zlepšení zdravotního stavu kopyt, končetin, pohybových schopností a celkové pohody (welfare) ošetřovaných koní a ostatních koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

UČEBNÍ PLÁN PRO KVALIFIKACI PODKOVÁŘ SPECIALISTA - PODKOVÁŘ MISTR
 • Úvodní seznámení s výukovým programem

 • Systém zpracování podkovářských kazuistik

 • Teorie vedení výuky podkovářů

 • Zásady provozování podkovářské firmy

 • Anatomie a fyziologie koňských končetin a kopyta

 • Růst rohoviny kopyta

 

 • Postoje a předvádění končetin dospělých koní a jejich hodnocení

 • Pohyb koně a jeho charakteristika

 • Vliv nepravidelnosti postojů na pohyb končetin

 • Zdravotní problémy způsobené vadami postojů

 

 • Končetiny hříbat

 • Vady postojů končetin hříbat - deformity

 • Příklady řešení ortopedických problémů u hříbat

 

 • Praktická diagnostika kulhání

 • Provokační zkoušky

 • Klinické vyšetření distální části končetiny a kopyta koně 

 • Diagnostické znecitlivění v diagnostice kulhání

 • Zobrazovací metody v diagnostice kulhání

 • Možnosti využití Lokátoru kulhání

 

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt úzkých v patkách

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt úzkých v korunkovém okraji

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt úzkých v chodidlovém okraji

 

 • Ošetření, úprava a podkování špalkových kopyt

 • Ošetření, úprava a podkování plochých kopyt

 • Ošetření, úprava a podkování plných kopyt

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt s kroužkem

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt se sníženou kvalitou rohoviny

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt s onemocněním bílé čáry

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s rozštěpem

 • Kopytní řezy

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s ránou

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s rohovým sloupkem v součinnosti s veterinárním lékařem

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s pododermatitidou

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s hyperplazií

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s rakovinou

 • Kopyto schvácené 

 • Úprava a podkování kopyta končetiny s onemocněním kopytního kloubu a podotrochleárního aparátu

 • Úprava a podkování kopyta s frakturou střelkové kosti

 • Úprava a podkování kopyta s frakturou kopytní kosti

 • Úprava a podkování kopyta končetiny se zkostnatělými chrupavkami

 • Úprava a podkování kopyta končetiny s postiženým hlubokým ohybačem 

 • Úprava a podkování kopyta končetiny s postiženým povrchovým ohybačem

 • Úprava a podkování kopyta končetiny s postiženým mezikostním svalem

 • Úprava a podkování kopyta končetiny s postižením kolaterálních vazů a vazů kolenního kloubu

 • Úprava a podkování kopyta končetiny s artrotickými změnami kloubů prstu

 • Úprava a podkování kopyta končetiny se špánkem

 • Úprava a podkování kopyta končetiny s kroužkem

 TEORETICKÁ PREZENTACE
 • Praktické vedení výuky

 • Zásady fotografování a natáření videí pro tvorbu kazuistik

 • Praktická pitva distální části končetiny koně a kopyta

 • Výroba anatomického preparátu, fotografie a jeho popis

 

 • Posuzování postoje a předvádění končetin na stojícím koni a při pohybu koně 

 • Hodnocení videozáznamů pohybu koní a jejich končetin

 • RTG vyšetření na polohu kopytní kosti v rohovém pouzdře v závislosti na postoji končetiny

 

 • Praktické ukázky řešení ortopedických problémů u hříbat

 • RTG vyšetření k získání přehledu o stavu růstových zón a postavení kloubů

 • Použití extenzních botiček a jejich lepení

 • Výroba a tvarování podkov pro starší hříbata

 • Palpační vyšetření distální části končetiny a kopyta koně

 • Vyšetření digitálním balančním přístrojem

 • Čtení RTG snímků souvisejících s podkovářskou praxí

 • Vyšetření Lokátorem kulhání

 

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkov na úzká kopyta - těsnivek

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt úzkých v patkách

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt úzkých v korunkovém okraji

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt úzkých v chodidlovém okraji

 

 • Výroba nabo úprava a podkování banánové podkovy

 • Ošetření, úprava a podkování špalkových kopyt

 • Výroba nebo úprava a tvarování širokých podkov na plochá chodidla a podkov s podporou střelu a chodidla

 • Úprava a podkování plochých kopyt

 • Úprava a podkování plných kopyt

 • Úprava a podkování kopyt s kroužkem

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkov s potřebnými čapkami a hloubkou děrování

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt se sníženou kvalitou rohoviny

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkov s podporou střelu proti poklesu kopytní kosti

 • Ošetření, úprava a podkování kopyt s onemocněním bílé čáry

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkov na kopyta s podporou střelu a chodidla

 • Ošetření, úprava a podkování  kopyta s rozštěpem

 • Kopytní řezy

 • Výroba nebo úprava a tvarování krycí podkovy

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s ránou

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkov s čapkami v oblasti rohového sloupku a podporou chodidla

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s rohovým sloupkem v součinnosti s veterinárním lékařem

 • Palpace, sondáž abscesu a jeho ošetření  

 • Výroba nebo úprava a tvarování krycích podkov

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s pododermatitidou

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta s hyperplazií

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta a obvaz kopyta s rakovinou

 • Vyšetření schváceného kopyta

 • Hodnocení RTG snímků schváceného kopyta

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkovy zabezpečující ochranu chodidla a rovnováhu kopyta vzhledem k poloze kopytní kosti

 • Ošetření, úprava a podkování schváceného kopyta 

 • Praktické vyšetření končetin s palmární bolestivostí pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkovy s odpovídajícím překlápěním a podporou palmární části kopyta

 • Ůprava a podkování kopyta končetiny s onemocněním kopytního kloubu a podotrochleárního aparátu

 • Výroba, nebo úprava a tvarování podkovy s vysokým třmenem v palmární části zabezpečující vyblokování tahu hlubokého ohybače

 • Výroba, nebo úprava a tvarování podkovy s čapkami znehybňujícími palmární část kopyta a podporou chodidla

 • Úprava a podkování kopyta s frakturou střelkové kosti

 • Úprava a podkování kopyta s frakturou kopytní kosti

 • Praktické vyšetření končetin se  zkostnatělými  chrupavkami  pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Ůprava a tvarování hliníkové podkovy nebo úprava a tvarování železné podkovy s otřesy tlumící podložkou

 • Ůprava a podkování kopyta končetiny se zkostnatělými chrupavkami

 • Praktické vyšetření končetin s postiženým hlubokým ohybačem pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkovy s velkým překlápěním a palmární extenzí

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta končetiny s postiženým hlubokým ohybačem

 • Praktické vyšetření končetin s postiženým povrchovým ohybačem pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Výroba nebo úprava a tvarování kratší podkovy omezující propadání patek

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta končetiny s postiženým hlubokým ohybačem

 • Praktické vyšetření končetin s poškozenými vazy pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Výroba nebo úprava a tvarování podkovy s dorzální extenzí a zúženými rameny

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta končetiny s postiženým mezikostním svalem

 • Praktické vyšetření končetin s poškozenými vazy pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Výroba nebo úprava a tvarování různých typů podkov pro různé typy onemocnění vazů distální části končetina koně

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta končetiny s postiženými vazy

 • Praktické vyšetření končetin s artrotickými změnami kloubů prstu pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Výroba nebo úprava a tvarování různých typů podkov pro různé typy onemocnění kloubů prstu

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta končetiny s artrotickými změnami kloubů prstu

 • Praktické vyšetření končetin se špánkem pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Výroba nebo úprava a tvarování různých typů podkovy s laterální extenzí s překlápěním na vnitřní dorzální část kopyta nebo podkovy se zvýšenými patkami

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta končetiny se špánkem

 • Praktické vyšetření končetin s kroužkem pomocí klasických metod, Lokátoru kulhání a snímků RTG

 • Úprava a tvarování hliníkové nebo plastové podkovy s překlápěním do stran a tlumící otřesy

 • Ošetření, úprava a podkování kopyta končetiny s kroužkem

UČEBNÍ PRAXE

1. Podkovářská firma

 

2. Anatomie a fyziologie koňských

    končetin a kopyta

    Růst rohoviny kopyta

 

3. Polohy kopytní kosti v rohovém

    pouzdře v závislosti na postoji

    končetiny dle snímků RTG a

    fotodokumentace

 

4.1. Ošetření a úprava kopýtek hříběte

       s laxní deformitou

4.2. Ošetření a úprava kopýtek hříběte

       s flexní deformitou

4.3. Ošetření a úprava kopýtek hříběte

       s angulární deformitou

4.4. Ošetření a úprava kopýtek hříběte

       s rotační deformitou

5. Klinické vyšetření distální části 

    končetiny a kopyta koně

 

 

6.1. Kopyto úzké v patkách

6.2. Kopyto úzké v korunkovém okraji

6.3. Kopyto úzké v chodidlovém okraji

6.4. Špalkové kopyto

6.5. Kopyto široké

6.6. Kopyto plné

6.6. Kopyto plné

6.7. Kopyto s kroužkem

7.1. Kopyto se sníženou kvalitou

       rohoviny

7.2. Kopyto s onemocněním bílé čáry

7.3. Kopyto s rozštěpem

7.4. Kopytní řezy

7.5. Rány kopyt

7.6. Kopyto s rohovým sloupkem

8.1. Kopyto s pododermatitidou

8.2. Kopyto s hyperplazií

8.3. Kopyto s rakovinou

8.4. Kopyto schvácené 

9.1. Kopyto končetiny s onemocněním

       kopytního kloubu a

       podotrochleárního aparátu

9.2. Fraktury střelkové kosti

9.3. Fraktury kopytní kosti

9.4. Osifikace kopytních chrupavek

10.1. Kopyto končetiny s postiženým

         hlubokým ohybačem 

10.2. Kopyto končetiny s postiženým

         povrchovým ohybačem

11.1. Kopyto končetiny s postiženým

         mezikostním svalem

11.2. Kopyto končetiny s postiženými

         kolaterálními vazy a vazy

         kolenního kloubu

12.1. Kopyto končetiny s artrotickými

      změnami kloubů prstu

12.2.  Kopyto končetiny se špánkem

12.3.  Kopyto končetiny s kroužkem

PODKOVÁŘSKÁ KAZUISTIKA
1. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: VEDENÍ VÝUKY A PODKOVÁŘSKÉ FIRMY
1. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: VEDENÍ VÝUKY A PODKOVÁŘSKÉ FIRMY
2. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: POSUZOVÁNÍ FYZIOLOGIE A POHYBOVÉ ANATOMIE DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETIN
3. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: POSUZOVÁNÍ POSTOJŮ KONČETIN A POHYBU KONĚ
4. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: KONČETINY HŘÍBAT
5. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: PODKOVÁŘSKÁ DIGNOSTIKA KULHÁNÍ
6. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ NEMOCNÝCH KOPYT SE ZMĚNOU TVARU
7. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ NEMOCNÝCH KOPYT S POŠKOZENÍM
    ROHOVÉHO POUZDRA
8. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ NEMOCNÝCH KOPYT SE ZÁNĚTLIVÝM
    PROCESEM
9. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONČETIN S ONEMOCNĚNÍM
    DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY KONĚ - PALMÁRNÍ BOLESTIVOST
10. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONČETIN S ONEMOCNĚNÍM
    DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY KONĚ - ŠLACHOVÝ APARÁT
11. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONČETIN S ONEMOCNĚNÍM
    DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY KONĚ - VAZY
12. MODUL - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST: OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONČETIN S ONEMOCNĚNÍM
    DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY KONĚ - KOSTI A KLOUBY

Toto je pouze velmi stručné shrnutí základních velmi náročných znalostí a dovedností. Podkovář specialista dle dlouholetých zkušeností chovatelů, podkovářů a veterinárních lékařů ošetřuje ve spolupráci s veterinárními lékaři a chovateli cca 80% kulhajících koní. Odborník s touto kvalifikací však přímo ovlivňuje kvalitu života a mnohdy rozhoduje přímo o dalším využití nebo utracení koně. Je zde velmi nezbytná úzká spolupráce s veterinárními lékaři a chovateli a majiteli koní. Výuka a samozřejmě i zkouška podkováře specialisty je velmi náročná na odborné znalosti z anatomie, fyziologie a patologie distální části končetiny koně, s důrazem na praktickou výuku všech onemocnění, které je možné podkovářsky řešit.

KE STAŽENÍ

bottom of page