top of page

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 1.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Úvodní seznámení 

 • Aktuální problematika podkovářství

 • Ergonomie podkovářství

 • Výběr a příprava pracoviště

 • BOZP

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Ukázka ergonomie nářadí

 • Výběr základního nářadí k výuce

 • BOZP při práci se železem

 • BOZP při zacházení se hříbaty

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 2.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Anatomické roviny pro posouzení koňského těla

 • Anatomické roviny pro hodnocení končetin a kopyta

 • Anatomie a fyziologie koňských končetin a kopyta

 • Růst kopyta

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Praktická pitva distální části končetiny a kopyta koně

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 3.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Anatomické roviny pro posouzení koňského těla

 • Anatomické roviny pro hodnocení končetin a kopyta

 • Anatomie a fyziologie koňských končetin a kopyta

 • Růst kopyta

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Přístup a zacházení s koněm

 • Zvedání končetin koně

 • Fixace koně

 • Posuzování postojů končetin na stojícím koni

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 4.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Postoje a předvádění končetin dospělých koní

 • Pohyb koně a jeho charakteristika

 • Vliv nepravidelností postojů na pohyb končetin

 • Zdravotní problémy způsobené vadami postojů

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Posuzování postojů končetin a hodnocení předvádění končetin při pohybu koně

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 5.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Končetiny hříbat

 • Vady postojů končetin hříbat

 • Zacházení s hříbaty při korekturách

 • Příklady řešení ortopedických problémů u hříbat

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Praktické ukázky zacházení se hříbaty při korekturách, úprava kopýtek hříbat, ortopedická opatření u hříbat

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 6.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Podkovářská terminologie

 • Úprava rovnováhy kopyta v závislosti na zatížení končetinou

 • Úprava bosého kopyta - postup a použití nářadí

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Posouzení koně, jeho postoje a kopyt

 • Úprava bosého kopyta

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 7.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Úprava a podkování pravidelných kopyt

 • Úprava a podkování nepravidelných kopyt - sagitální rovina

 • Úprava a podkování ostroúhlých kopyt

 • Úprava a podkování tupoúhlých kopyt

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Posouzení koně, jeho postoje a kopyt

 • Úprava bosého kopyta

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 8.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Úprava a podkování nepravidelných kopyt - frontální rovina

 • Úprava a podkování sbíhavých kopyt

 • Úprava a podkování rozbíhavých kopyt

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Posouzení koně, jeho postoje a kopyt

 • Úprava bosého kopyta

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 9.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Úprava a podkování nepravidelných kopyt - horizontální rovina

 • Úprava a podkování diagonálních  kopyt s vnitřní rotací prstu nebo s vnější rotací končetiny

 • Úprava a podkování širokých kopyt

 • Úprava a podkování kopyta s přirozenou klenbou

 • Úprava a podkování nemocných kopyt se změnou tvaru: Kopyto ploché, kopyto plné

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Posouzení koně, jeho postoje a kopyt

 • Úprava bosého kopyta

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 10.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Úprava a podkování přirozeně úzkých kopyt

 • Úprava a podkování nemocných kopyt se změnou tvaru: Kopyto úzké v patkách, Kopyto úzké v korunkovém okraji, Kopyto úzké v chodidlovém okraji

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Posouzení koně, jeho postoje a kopyt

 • Úprava bosého kopyta

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 11.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Úprava a podkování nemocných kopyt se změnou tvaru

 • Úprava a podkování špalkových kopyt

 • Úprava kopyt při medvědím a překlubním postoji

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Posouzení koně, jeho postoje a kopyt

 • Úprava bosého kopyta

PODKOVÁŘSKÝ KURZ  č. 12.

TÉMA UČEBNÍ PREZENTACE:

 • Podkovářské dílny a jejich nářadí

 • Sortiment strojně vyráběných podkov

 • Podkováky a jejich sortiment

 • Umělé hmoty v podkovářství

TÉMA UČEBNÍ PRAXE:​

 • Praktická výuka kovářských postupů

bottom of page