top of page

Hlavní náplní jsou od roku 2010 dvouleté podkovářské kursy pro dospělé účastníky v rámci celoživotního vzdělávání, které svou náplní odpovídají Národní soustavě kvalifikací, konkrétně profesním kvalifikacím:

  • Pomocník podkováře (41-039-E)          

  • Europodkovář (41-031-H) 

  • Podkovář specialista (41-040-M)

 

Skupiny studujících jsou heterogenní – muži i ženy různého stupně vzdělání a sociální úrovně. Mezi nejvíce využívaný kurs patří Europodkovář (profesní kvalifikace vedená dle NSK pod číslem 41-039-H.

 

Ve výuce je využívaná kombinovaná forma, která se skládá z teoretických přednášek a prezentací včetně výukových videí, učební praxe (předvedení lektorem a praktická  zkouška) a provozní praxe (každý student musí absolvovat min. 600 hodin praxe pod  vedením aktivního podkováře) a v neposlední řadě z domácího samostudia. Učební a provozní praxe je zajištěna v rámci spolupráce s profesním Cechem podkovářů ČR, z.s..

bottom of page