top of page

5.6. Farriery diagnostics - Evaluation of X-ray images, Author: Ing. Jindřich Vinčálek

Evaluation of X-ray images

Another examination, in many cases very important for farriers, is X-ray examination. A high-quality X-ray image reveals many details on the limb to further refine the diagnosis. Reading X-rays also requires rich X-ray experience not only from veterinarians but also from farriers specialists.

Since no farrier school has X-ray facilities yet, farrier’s cooperation with veterinarians is essential. Farrier specialists must learn to evaluate X-ray images to see bone damage of the limbs and anomalies in their position. The most important projections for farriers are those from which they can read the position of the coffin bone.

By way of comparison, the lower surface of the hoof bone corresponds to human foot and the hoof capsule is the same for a horse as a  shoe for a human. By properly adjusting the hoof wall, which continues to grow around the hoof bone like a human fingernail, the farrier can ensure that the horse moves like an athlete in adidas shoes. In the wrong estimation of the position of the hoof bone, one modification of the hoof can cause a complete disbalance of the limb and the movement of the horse becomes a distress, just as it is for a man in ski boots. Farrier must build up the idea of ​​the ideal position of the hoof bone from the beginning of his studies and it is important especially for the highest qualification farrier specialist whose task is primarily to solve problems of limbs. From experience we know that most of the problems of the horse's limbs can be solved by balancing thecoffin bone and the hoof capsule.

LM - dorso-palmar projection of the hoof

LM projection shows the shape, position and quality of the coffin, navicular and short pastern bones.

1. zdravá střelková kost.jpg

Fig. 1: Nicely shown LM navicular bone of relatively xoung horse, without any signs of reaction to workload, nice corticomedullary demarcation (borderline between bone plate of flexor surface and  medullar cavity) and facies flexoria (flexor surface) not extended into any direction.

3..jpg

Fig. 3: Distally extended subchondral bone plate facies flexoria of the navicular bone with mild bone sklerosis (increase of density of the bone) in distal part of navicular bone in direction to navicular-coffin bone joint.

5..jpg

Fig 5: Nicely shown navicular bone of a horse slightly older than on Fig. 1. Distinct corticomedullary demarcation, slightly pronounced and distaly extended subchondral bone plate of facies flexoria due to long-term workload.

2. zdravá střelková kost.jpg

Fig. 2: Nicely shown navicular bone without any pathological changes.

4.jpg

Fig. 4: Proximally extended facies flexoria (flexor surface). Ths could be also caused by extension of lateral or medial edge of the navicular bone as a result of desmopathy of the collateral suspensory ligament of the navicular bone.

6..jpg

Fig. 6.: Osteophyte on proximal edge of the navicular bone, at the insertion of the collatral naviclura ligament, slight blurring of the cortocmedullary demarcation  due to slightly pronounced sklerosis of subchondral bone plate of facies flexoria – flexor surface.

7..jpg

Fig. 7: Distally extended bone plate of facies flexoria - flexor surface, fragmentation of distal edge of the navicular cannot also be fully ruled out.

9.jpg
8.jpg

Fig. 8: Significant changes of navicular bone caused by osteophytes and ossification of collateral ligaments, radiolucence (brightening) caused by propagation of synovial canals on distal egde of navicular bone.

10. artroza sk.jpg

Fig. 9.: Navicular bone with blurred edges due to very possible infectious inflammation after hoof perforation by foreign object or infection caused by intrabursal application of medication (corticoids.

Fig. 10: Navicular bone of older horse with negative palmar angle of coffin bone, damaged by excessive workload and arthotic changes.

Oxpring - PrDDiPaO - proximodorsal-distopalmar diagonal projection

We evaluate coffin and navicular bone, lateral cartilages, short pastern bone, parallelism of joint cavities

1.jpg

Fig. 1: Technically very nice image of navicular bone without any pathological changes .

3.jpg

Fig. 3: Technically good image of the navicular bone with pathological changes. Arching of the proximal edge indicates ossification of collateral ligamnets attachements, pronounced synovial canals on distal edge

5.jpg

Obr. č. 5: Nevýrazný analogový snímek, přefotografovaný z filmu, což způsobuje jeho rozmazanost a obtížnou posouditelnost. Zahrocené konce střelkové kosti mohou znamenat osifikaci úponů kolaterálních vazů.

7.jpg

Obr. č. 7: Snímek nedostatečně připraveného kopyta se zřetelnými změnami na střelkové kosti v podobě zahrocení levého konce střelkové kosti v důsledku úponové desmopatie postranního vazu v důsledku vadného postoje nebo přetížení a současně s cystickou sklerotizací struktury střelkové kosti a mírným zvětšením synoviálních kanálů.

9.JPG

Obr. č. 9: Nekvalitní snímek s nedostatečně zobrazenými konturami střelkové kosti omezuje její posouzení pouze na nepříliš výrazné synovialní kanály.

2.jpg

Fig. 2: Slightly uderexposed x-ray image, showing navicular bone with pathological changes, brightening on distal edge idicates significant overload of the coffin joint.

4.jpg

Obr. č. 4: Nepříliš kvalitní snímek neupraveného kopyta, nečistoty v bílé zóně, nečistoty na střelu, střelková kost je překryta střelem a je špatně posouditelná. Z pohledu patologie nemá výrazné změny.

6.jpg

Obr. č. 6: Technicky slabý snímek s výrazným zkostnatěním chrupavek kopytních a závažnými změnami na střelkové kosti spočívajícími ve sklerotizaci její struktury a zobrazení projasnění synoviálních kanálů.

8.jpg

Obr. č. 8: Technicky velmi dobrý snímek střelkové kosti s centrálním projasněním svědčícím pro ztrátu kostní tkáně na kostěnné ploténce facies flexoria a pro srůsty se šlachou hlubokého ohýbače prstu.

10.jpg

​Obr. č. 10: Tripartitní střelková kosti - kost, která již při narození hříběte měla tři osifikační centra a v důsledku toho došlo k její přestavbě spočívající ve sklerotizaci, vzniku radiolucentních (odvápnění) změn.

11.jpg

obr. 11: Technicky velmi špatný, neposuzovatelný snímek střelkové kosti, nezřetelné ohraničení, pohybová neostrost nedostatečná příprava kopyta na snímkování - výrazné postranní střelové rýhy výrazné ohraničení střelu a střední střelové rýhy.

bottom of page